آتش بس

 • دزدی دریایی باعث تشدید درد و رنج ملت یمن می شود

  رئیس شورای عالی سیاسی یمن در دیدار با نماینده سازمان ملل گفت: آتش بس باید به کاهش آلام مردم یمن کمک کند و شهروندان یمنی باید نتایج مثبت آن را در اجرای مفاد آن احساس کنند. شبکه تلویزیونی المسیره به نقل از مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، گفت…

  مشاهده خبر »
 • دزدی دریایی باعث تشدید درد و رنج ملت یمن می شود

  رئیس شورای عالی سیاسی یمن در دیدار با نماینده سازمان ملل گفت: آتش بس باید به کاهش آلام مردم یمن کمک کند و شهروندان یمنی باید نتایج مثبت آن را در اجرای مفاد آن احساس کنند. شبکه تلویزیونی المسیره به نقل از مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، گفت…

  مشاهده خبر »
 • دزدی دریایی باعث تشدید درد و رنج ملت یمن می شود

  رئیس شورای عالی سیاسی یمن در دیدار با نماینده سازمان ملل گفت: آتش بس باید به کاهش آلام مردم یمن کمک کند و شهروندان یمنی باید نتایج مثبت آن را در اجرای مفاد آن احساس کنند. شبکه تلویزیونی المسیره به نقل از مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت:…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا