احزاب سیاسی

 • همایش خانه احزاب ۲۶ خرداد برگزار می‌شود

  دبیر اجرایی شورای احزاب با اعلام اینکه نشست امروز COP با موضوع «بررسی توافقنامه‌های ایران، چین و روسیه» برگزار نمی‌شود، گفت: این کنفرانس 7 خردادماه برگزار می‌شود. محمدعلی الطبری، دبیر اجرایی شورای احزاب ایران در گفت و گو با خبر 24 با اشاره به اینکه شورای احزاب امروز کنفرانسی برگزار…

  مشاهده خبر »
 • همایش خانه احزاب ۲۶ خرداد برگزار می‌شود

  دبیر اجرایی شورای احزاب با اعلام اینکه نشست امروز COP با موضوع «بررسی توافقات ایران، چین و روسیه» برگزار نمی‌شود، گفت: این کنفرانس 27 خردادماه برگزار می‌شود. محمدعلی الطبری، دبیر اجرایی شورای احزاب ایران در گفت و گو با خبر 24 با اشاره به اینکه شورای احزاب امروز کنفرانسی برگزار…

  مشاهده خبر »
 • همایش خانه احزاب ۲۶ خرداد برگزار می‌شود

  دبیر اجرایی شورای احزاب با اعلام اینکه نشست امروز COP با موضوع «بررسی توافقات ایران، چین و روسیه» برگزار نمی‌شود، گفت: این کنفرانس 27 خردادماه برگزار می‌شود. محمدعلی الطبری، دبیر اجرایی شورای احزاب ایران در گفت و گو با خبر 24 با اشاره به اینکه شورای احزاب امروز کنفرانسی برگزار…

  مشاهده خبر »
 • همایش خانه احزاب ۲۶ خرداد برگزار می‌شود

  دبیر اجرایی شورای احزاب از عدم تشکیل جلسه امروز COP با موضوع «بررسی توافقات ایران، چین و روسیه» خبر داد و گفت: این کنفرانس 27 خردادماه برگزار می‌شود. محمدعلی الطبری، دبیر اجرایی شورای احزاب ایران در گفت وگو با خبر 24، با اشاره به اینکه شورای احزاب امروز کنفرانسی برگزار…

  مشاهده خبر »
 • همایش خانه احزاب ۲۶ خرداد برگزار می‌شود

  دبیر اجرایی شورای احزاب از برگزار نشدن کنفرانس طرفین امروز با موضوع «بررسی توافقات ایران، چین و روسیه» خبر داد و گفت: این کنفرانس 27 خردادماه برگزار می‌شود. محمدعلی الطبری، دبیر اجرایی شورای احزاب ایران در گفت وگو با «خبر24»، با اشاره به اینکه شورای احزاب امروز کنفرانسی برگزار نکرد،…

  مشاهده خبر »
 • همایش خانه احزاب ۲۶ خرداد برگزار می‌شود

  دبیر اجرایی شورای احزاب از برگزار نشدن کنفرانس طرفین امروز با موضوع «بررسی توافقات ایران، چین و روسیه» خبر داد و گفت: این کنفرانس 27 خردادماه برگزار می‌شود. محمدعلی الطبری، دبیر اجرایی شورای احزاب ایران در گفت وگو با «خبر24»، با اشاره به اینکه شورای احزاب امروز کنفرانسی برگزار نکرد،…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا