اختلال اوتیسم

 • بیمه سلامت در خدمت مبتلایان اوتیسم

  مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: بیمه سلامت از تمام توان خود برای ارائه خدمات به افراد مبتلا به اوتیسم استفاده می کند. به گزارش خبر24 به نقل از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران، محمدمهدی نوشی به مناسبت روز جهانی اوتیسم (2 آوریل 2022) گفت: وضعیت سلامت در ایران…

  مشاهده خبر »
 • بیمه سلامت در خدمت مبتلایان اوتیسم

  مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: بیمه سلامت از تمام توان خود برای ارائه خدمات به افراد مبتلا به اوتیسم استفاده می کند. به گزارش خبر24 به نقل از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران، محمدمهدی نوشی به مناسبت روز جهانی اوتیسم (2 آوریل 2022) گفت: وضعیت سلامت در ایران…

  مشاهده خبر »
 • بیمه سلامت در خدمت مبتلایان اوتیسم

  مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: بیمه سلامت از تمام توان خود برای ارائه خدمات به افراد مبتلا به اوتیسم استفاده می کند. به گزارش خبر24 به نقل از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران، محمدمهدی نوشی به مناسبت روز جهانی اوتیسم (2 آوریل 2022) گفت: وضعیت سلامت در ایران…

  مشاهده خبر »
 • بیمه سلامت در خدمت مبتلایان اوتیسم

  مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: بیمه سلامت از تمام توان خود برای ارائه خدمات به افراد مبتلا به اوتیسم استفاده می کند. به گزارش خبر24 به نقل از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران، محمدمهدی نوشی به مناسبت روز جهانی اوتیسم (2 آوریل 2022) گفت: وضعیت سلامت در ایران…

  مشاهده خبر »
 • بیمه سلامت در خدمت مبتلایان اوتیسم

  مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: بیمه سلامت از تمام توان خود برای ارائه خدمات به افراد مبتلا به اوتیسم استفاده می کند. به گزارش خبر24 به نقل از پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران، محمدمهدی نوشی به مناسبت روز جهانی اوتیسم (2 آوریل 2022) گفت: وضعیت سلامت در ایران…

  مشاهده خبر »
 • افراد اتیسم قبل از ۶ سالگی خدمات توانبخشی را دریافت کنند

  این کاردرمانگر دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی بر اهمیت دریافت خدمات توانبخشی برای کودکان مبتلا به اوتیسم در دوران کودکی تاکید کرد. به گزارش ۲۴، افشین نعمتی گفت: خدمات کاردرمانی برنامه ریزی شده، مستمر و منظم می تواند به کودکان مبتلا به اوتیسم کمک کند تا مستقل زندگی کنند. وی…

  مشاهده خبر »
 • افراد اتیسم قبل از ۶ سالگی خدمات توانبخشی را دریافت کنند

  این کاردرمانگر دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی بر اهمیت دریافت خدمات توانبخشی برای کودکان مبتلا به اوتیسم در دوران کودکی تاکید کرد. به گزارش ۲۴، افشین نعمتی گفت: خدمات کاردرمانی برنامه ریزی شده، مستمر و منظم می تواند به کودکان مبتلا به اوتیسم کمک کند تا مستقل زندگی کنند. وی…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا