ارز رسمی

 • نرخ رسمی ۲۳ ارز افزایش یافت

  بانک مرکزی نرخ رسمی 46 ارز در روز جاری را اعلام کرد که بر این اساس نرخ رسمی 13 ارز کاهش و 23 ارز افزایش یافت. ارزش دلار امروز ۴۲ هزار ریال، یورو ۵۳.۰۵۱ ریال و یورو ۴۵.۰۸۸ ریال است. بر اساس این گزارش قیمت امروز فرانک سوئیس 43862 ریال،…

  مشاهده خبر »
 • نرخ رسمی ۲۳ ارز افزایش یافت

  بانک مرکزی برای امروز نرخ رسمی 46 ارز را منتشر کرد که بر این اساس نرخ رسمی 13 ارز کاهش و 23 ارز افزایش یافت. ارزش هر دلار امروز ۴۲ هزار ریال، یورو ۵۳.۰۵۱ ریال و یورو ۴۵.۰۸۸ ریال است. بر اساس این گزارش قیمت امروز فرانک سوئیس 43862 ریال،…

  مشاهده خبر »
 • نرخ رسمی ۲۳ ارز افزایش یافت

  بانک مرکزی برای امروز نرخ رسمی 46 ارز را منتشر کرد که بر این اساس نرخ رسمی 13 ارز کاهش و 23 ارز افزایش یافت. ارزش هر دلار امروز ۴۲ هزار ریال، یورو ۵۳.۰۵۱ ریال و یورو ۴۵.۰۸۸ ریال است. بر اساس این گزارش قیمت امروز فرانک سوئیس 43862 ریال،…

  مشاهده خبر »
 • نرخ رسمی ۲۳ ارز افزایش یافت

  بانک مرکزی برای امروز نرخ رسمی 46 ارز را منتشر کرد که بر این اساس نرخ رسمی 13 ارز کاهش و 23 ارز افزایش یافت. ارزش هر دلار امروز ۴۲ هزار ریال، یورو ۵۳.۰۵۱ ریال و یورو ۴۵.۰۸۸ ریال است. بر اساس این گزارش قیمت امروز فرانک سوئیس 43862 ریال،…

  مشاهده خبر »
 • نرخ رسمی ۲۳ ارز افزایش یافت

  بانک مرکزی برای امروز نرخ رسمی 46 ارز را منتشر کرد که بر این اساس نرخ رسمی 13 ارز کاهش و 23 ارز افزایش یافت. ارزش هر دلار امروز ۴۲ هزار ریال، یورو ۵۳.۰۵۱ ریال و یورو ۴۵.۰۸۸ ریال است. بر اساس این گزارش قیمت امروز فرانک سوئیس 43862 ریال،…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا