امام خمینی

 • افتتاحیه‌های متعدد شرکت مترو تهران در بهار ۱۴۰۱

  مدیرعامل شرکت متروی تهران از ادامه عملیات اجرایی پروژه های شرکت مترو تهران خبر داد. به گزارش خبر24، مسعود درستی از ادامه عملیات اجرایی پروژه های شرکت مترو تهران در بهار سال 1401 خبر داد و گفت: پیش بینی می شود پروژه های زیادی در سه ماهه نخست امسال افتتاح…

  مشاهده خبر »
 • افتتاحیه‌های متعدد شرکت مترو تهران در بهار ۱۴۰۱

  مدیرعامل شرکت متروی تهران از ادامه عملیات اجرایی پروژه های شرکت مترو تهران خبر داد. به گزارش خبر24، مسعود درستی از ادامه عملیات اجرایی پروژه های شرکت مترو تهران در بهار سال 1401 خبر داد و گفت: پیش بینی می شود پروژه های زیادی در سه ماهه نخست امسال افتتاح…

  مشاهده خبر »
 • افتتاحیه‌های متعدد شرکت مترو تهران در بهار ۱۴۰۱

  مدیرعامل شرکت متروی تهران از ادامه عملیات اجرایی پروژه های شرکت مترو تهران خبر داد. به گزارش خبر24، مسعود درستی از ادامه عملیات اجرایی پروژه های شرکت مترو تهران در بهار سال 1401 خبر داد و گفت: پیش بینی می شود پروژه های زیادی در سه ماهه نخست امسال افتتاح…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا