امیر کیومرث حیدری

 • تحرک در نیروی زمینی ارتش به بالاترین سطح رسیده است

  فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: توان رزمی نیروی زمینی ارتش به میزان قابل توجهی افزایش یافته و بالاترین دستاوردها را در زمینه موشک های نقطه زن به دست آورده ایم. به گزارش خبر24، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در دیدار فرماندهان و کارکنان ارتش با اشاره به فرمایشات…

  مشاهده خبر »
 • تحرک در نیروی زمینی ارتش به بالاترین سطح رسیده است

  فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: توان رزمی نیروی زمینی ارتش به میزان قابل توجهی افزایش یافته و بالاترین دستاوردها را در زمینه موشک های نقطه زن به دست آورده ایم. به گزارش خبر24، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در دیدار فرماندهان و کارکنان ارتش با اشاره به فرمایشات…

  مشاهده خبر »
 • تحرک در نیروی زمینی ارتش به بالاترین سطح رسیده است

  فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: توان رزمی نیروی زمینی ارتش به میزان قابل توجهی افزایش یافته و بالاترین دستاوردها را در زمینه موشک های نقطه زن به دست آورده ایم. به گزارش خبر24، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در دیدار فرماندهان و کارکنان ارتش با اشاره به فرمایشات…

  مشاهده خبر »
 • تحرک در نیروی زمینی ارتش به بالاترین سطح رسیده است

  فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: توان رزمی نیروی زمینی ارتش به میزان قابل توجهی افزایش یافته و بالاترین دستاوردها را در زمینه موشک های نقطه زن به دست آورده ایم. به گزارش خبر24، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در دیدار فرماندهان و کارکنان ارتش با اشاره به فرمایشات…

  مشاهده خبر »
 • تحرک در نیروی زمینی ارتش به بالاترین سطح رسیده است

  فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: توان رزمی نیروی زمینی ارتش به میزان قابل توجهی افزایش یافته و بالاترین دستاوردها را در زمینه موشک های نقطه زن به دست آورده ایم. به گزارش خبر24، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در دیدار با فرماندهان و کارکنان ارتش با اشاره به…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا