امین منوچهری

 • ساپینتو هیجان بالایی دارد/ او در استقلال موفق خواهد شد

  مهاجم سابق استقلال با بیان اینکه حس خاصی در چهره بنتو وجود داشت، گفت: او با تجربیاتش می تواند استقلال را موفق کند. به گزارش پیام 24، امین منوچهری در حاشیه مراسم معارفه سرمربی جدید استقلال گفت: ساپنتو برای هدایت استقلال شور و هیجان خاصی دارد. او تجربه زیادی دارد.…

  مشاهده خبر »
 • ساپینتو هیجان بالایی دارد/ او در استقلال موفق خواهد شد

  مهاجم سابق استقلال با بیان اینکه حس خاصی در چهره بنتو وجود داشت، گفت: او با تجربیاتش می تواند استقلال را موفق کند. به گزارش پیام 24، امین منوچهری در حاشیه مراسم معارفه سرمربی جدید استقلال گفت: ساپنتو برای هدایت استقلال شور و هیجان خاصی دارد. او تجربه زیادی دارد.…

  مشاهده خبر »
 • ساپینتو هیجان بالایی دارد/ او در استقلال موفق خواهد شد

  مهاجم سابق استقلال با بیان اینکه حس خاصی در چهره بنتو وجود داشت، گفت: او با تجربیاتش می تواند استقلال را موفق کند. به گزارش پیام 24، امین منوچهری در حاشیه مراسم معارفه سرمربی جدید استقلال گفت: ساپنتو برای هدایت استقلال شور و هیجان خاصی دارد. او تجربه زیادی دارد.…

  مشاهده خبر »
 • ساپینتو هیجان بالایی دارد/ او در استقلال موفق خواهد شد

  مهاجم سابق استقلال با بیان اینکه حس خاصی در چهره بنتو وجود داشت، گفت: او با تجربیاتش می تواند استقلال را موفق کند. به گزارش پیام 24، امین منوچهری در حاشیه مراسم معارفه سرمربی جدید تیم استقلال گفت: ساپنتو برای هدایت استقلال شور و هیجان خاصی دارد. او تجربه زیادی…

  مشاهده خبر »
 • ساپینتو هیجان بالایی دارد/ او در استقلال موفق خواهد شد

  مهاجم سابق استقلال با بیان اینکه حس خاصی در چهره بنتو وجود داشت، گفت: او با تجربیاتش می تواند استقلال را موفق کند. به گزارش پیام 24، امین منوچهری در حاشیه مراسم معارفه سرمربی جدید تیم استقلال گفت: ساپنتو برای هدایت استقلال شور و هیجان خاصی دارد. او تجربه زیادی…

  مشاهده خبر »
 • ساپینتو هیجان بالایی دارد/ او در استقلال موفق خواهد شد

  مهاجم سابق استقلال با بیان اینکه احساس خاصی در چهره بنتو وجود دارد، گفت: او با تجربیات خود می تواند استقلال را به موفقیت برساند. به گزارش نامه ۲۴، امین منوچهری در حاشیه مراسم معارفه سرمربی جدید استقلال گفت: ساپنتو برای هدایت استقلال شور و هیجان خاصی دارد. او تجربه…

  مشاهده خبر »
 • ساپینتو هیجان بالایی دارد/ او در استقلال موفق خواهد شد

  مهاجم سابق استقلال با بیان اینکه احساس خاصی در چهره بنتو وجود دارد، گفت: او با تجربیات خود می تواند استقلال را به موفقیت برساند. به گزارش نامه ۲۴، امین منوچهری در حاشیه مراسم معارفه سرمربی جدید استقلال گفت: ساپنتو برای هدایت استقلال شور و هیجان خاصی دارد. او تجربه…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا