انصار الجبوری

  • لغو عضویت مشعان الجبوری در پارلمان عراق

    دادگاه عالی فدرال عراق عضویت مشعان الجبوری در پارلمان عراق را لغو کرد. روزنامه «خبر 24» به نقل از روزنامه «بغداد امروز» اعلام کرد که دادگاه عالی فدرال عضویت مشعان الجبوری در پارلمان عراق را لغو کرد. در پاسخ، الجبوری در توییتی نوشت که رئیس قوه قضائیه پیشتر به وی…

    مشاهده خبر »
  • لغو عضویت مشعان الجبوری در پارلمان عراق

    دادگاه عالی فدرال عراق عضویت مشعان الجبوری در پارلمان عراق را لغو کرد. روزنامه «خبر 24» به نقل از روزنامه «بغداد امروز» اعلام کرد که دادگاه عالی فدرال عضویت مشعان الجبوری در پارلمان عراق را لغو کرد. در پاسخ، الجبوری در توییتی نوشت که رئیس قوه قضائیه پیشتر به وی…

    مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا