اوباش رو بگیر

 • محله‌ای که قانونش را اراذل تعیین می کردند

  قرار است پلیس برای شکستن سلطه اراذل و اوباش در محله مرتضی گرد، مانع ایجاد کند و مرتضی گرد محله ای است که توسط اراذل و اوباشی اداره می شود که آرامش مردم را برهم می زنند. گروه جامعه خبرگزاری 24: خطا کردم و خطا کردم و فراموش نکردند و…

  مشاهده خبر »
 • محله‌ای که قانونش را اراذل تعیین می کردند

  قرار است پلیس برای شکستن سلطه اراذل و اوباش در محله مرتضی گرد، مانع ایجاد کند و مرتضی گرد محله ای است که توسط اراذل و اوباشی اداره می شود که آرامش مردم را برهم می زنند. گروه جامعه خبرگزاری 24: خطا کردم و خطا کردم و فراموش نکردند و…

  مشاهده خبر »
 • محله‌ای که قانونش را اراذل تعیین می کردند

  قرار است پلیس برای برهم زدن اراذل و اوباش محله مرتضی گرد شهر دست به کار شود تا سلطه آنها را بشکند و مرتضی گرد محله ای است که توسط اراذل و اوباشی اداره می شود که آرامش مردم را برهم می زنند. خبرگزاری 24 جماعت جماعت: من خطا کردم…

  مشاهده خبر »
 • محله‌ای که قانونش را اراذل تعیین می کردند

  قرار است پلیس برای برهم زدن اراذل و اوباش محله مرتضی گرد شهر تلاش کند تا سلطه آنها را بشکند و مرتضی گرد محله ای است که توسط اراذل و اوباشی اداره می شود که آرامش مردم را برهم می زنند. خبرگزاری 24 جماعت جماعت: من خطا کردم و خطا…

  مشاهده خبر »
 • محله‌ای که قانونش را اراذل تعیین می کردند

  پلیس قرار است اراذل و اوباش را در محله مرتضی گرد شهر بچرخاند تا سلطه آنها را بشکند و مرتضی گرد محله ای است که توسط اراذل و اوباش راه اندازی شده و آرامش مردم را به هم می زند. پایگاه خبری 24، گروه جامعه: گناه کردی، گناه کردی و…

  مشاهده خبر »
 • محله‌ای که قانونش را اراذل تعیین می کردند

  پلیس قرار است اراذل و اوباش را به اطراف محله مرتضی گرد شهر بچرخاند تا سلطه آنها را بشکند و مرتضی گرد محله ای است که اراذل آغازگر آن هستند و آرامش مردم را بر هم می زنند. پایگاه خبری 24، گروه جامعه: گناه کردی، گناه کردی، فراموش نکردند، از…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا