باتری ماشین

 • تعداد خودروهای ناقص به حدود ۴۰ هزار دستگاه رسید

  معاون برنامه ریزی تولید گروه خودروسازی سایپا گفت: با برنامه ریزی دقیق و مناسب انجام شده در ماه های پایانی سال گذشته، تعداد خودروهای معیوب در گروه سایپا 50 درصد کاهش یافت. به گزارش خبر سایپا 24 به نقل از سایپا، مسعود پروین درباره ترخیص خودروهای ناتمام از پارکینگ گروه…

  مشاهده خبر »
 • تعداد خودروهای ناقص به حدود ۴۰ هزار دستگاه رسید

  معاون برنامه ریزی تولید گروه خودروسازی سایپا گفت: با برنامه ریزی دقیق و مناسب انجام شده در ماه های پایانی سال گذشته، تعداد خودروهای معیوب در گروه سایپا 50 درصد کاهش یافت. به گزارش خبر سایپا 24 به نقل از سایپا، مسعود پروین درباره ترخیص خودروهای ناتمام از پارکینگ گروه…

  مشاهده خبر »
 • تعداد خودروهای ناقص به حدود ۴۰ هزار دستگاه رسید

  معاون برنامه ریزی کل تولید گروه خودروسازی سایپا گفت: با برنامه ریزی دقیق و مناسب انجام شده در ماه های پایانی سال گذشته، تعداد خودروهای معیوب در گروه سایپا 50 درصد کاهش یافته است. به گزارش خبر24 به نقل از سایپا، مسعود پروین درباره ترخیص خودروهای ناتمام از پارکینگ گروه…

  مشاهده خبر »
 • تعداد خودروهای ناقص به حدود ۴۰ هزار دستگاه رسید

  معاون برنامه ریزی کل تولید گروه خودروسازی سایپا گفت: با برنامه ریزی دقیق و مناسب انجام شده در ماه های پایانی سال گذشته، تعداد خودروهای معیوب در گروه سایپا 50 درصد کاهش یافته است. به گزارش خبر24 به نقل از سایپا، مسعود پروین درباره ترخیص خودروهای ناتمام از پارکینگ گروه…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا