بازار خودرو

 • اعلام شرایط پیش فروش یکساله ۶ محصول سایپا

  گروه خودروسازی سایپا به منظور ایجاد آرامش در بازار خودرو و معرفی خودرو به متقاضیان واقعی، پیش فروش شش محصول خود را به مدت یک سال در سال جدید از 15 فروردین ماه آغاز می کند. گروه خودروسازی سایپا در راستای ایفای تعهدات خود و پاسخگویی به نیاز متقاضیان، تاکنون…

  مشاهده خبر »
 • اعلام شرایط پیش فروش یکساله ۶ محصول سایپا

  گروه خودروسازی سایپا به منظور ایجاد آرامش در بازار خودرو و معرفی خودرو به متقاضیان واقعی، پیش فروش شش محصول خود را به مدت یکسال در سال جدید از 15 فروردین ماه آغاز می کند. گروه خودروسازی سایپا در راستای ایفای تعهدات خود و پاسخگویی به نیاز متقاضیان، تاکنون سالانه…

  مشاهده خبر »
 • اعلام شرایط پیش فروش یکساله ۶ محصول سایپا

  گروه خودروسازی سایپا به منظور ایجاد آرامش در بازار خودرو و معرفی خودرو به متقاضیان واقعی، پیش فروش شش محصول خود را به مدت یک سال در سال جدید از 15 فروردین ماه آغاز می کند. گروه خودروسازی سایپا در راستای عمل به تعهدات خود و پاسخگویی به نیاز متقاضیان،…

  مشاهده خبر »
 • اعلام شرایط پیش فروش یکساله ۶ محصول سایپا

  گروه خودروسازی سایپا به منظور ایجاد آرامش در بازار خودرو و عرضه خودرو به متقاضیان واقعی، نخستین پیش فروش شش محصول خود را به مدت یک سال در سال جدید از 15 فروردین ماه آغاز می کند. گروه خودروسازی سایپا در راستای ایفای تعهدات خود و پاسخگویی مناسب به نیازهای…

  مشاهده خبر »
 • اعلام شرایط پیش فروش یکساله ۶ محصول سایپا

  گروه خودروسازی سایپا به منظور ایجاد آرامش در بازار خودرو و معرفی خودرو به متقاضیان واقعی، پیش فروش شش محصول خود را به مدت یکسال در سال جدید از 15 فروردین ماه آغاز می کند. گروه خودروسازی سایپا در راستای ایفای تعهدات خود و پاسخگویی به نیاز متقاضیان، تاکنون سالانه…

  مشاهده خبر »
 • اعلام شرایط پیش فروش یکساله ۶ محصول سایپا

  گروه خودروسازی سایپا به منظور ایجاد آرامش در بازار خودرو و معرفی خودرو به متقاضیان واقعی، پیش فروش شش محصول خود را به مدت یک سال در سال جدید از 15 فروردین ماه آغاز می کند. گروه خودروسازی سایپا در راستای عمل به تعهدات خود و پاسخگویی به نیاز متقاضیان،…

  مشاهده خبر »
 • اعلام شرایط پیش فروش یکساله ۶ محصول سایپا

  گروه خودروسازی سایپا به منظور ایجاد آرامش در بازار خودرو و عرضه خودرو به متقاضیان واقعی، نخستین پیش فروش شش محصول خود را به مدت یک سال در سال جدید از 15 فروردین ماه آغاز می کند. گروه خودروسازی سایپا در راستای ایفای تعهدات خود و پاسخگویی مناسب به نیازهای…

  مشاهده خبر »
 • اعلام شرایط پیش فروش یکساله ۶ محصول سایپا

  گروه خودروسازی سایپا در راستای آرامش بازار خودرو و ارائه خودرو به متقاضیان واقعی، اولین پیش فروش شش محصول خود را به مدت یک سال در سال جدید از 15 فروردین ماه آغاز می کند. گروه خودروسازی سایپا در راستای ایفای تعهدات خود و پاسخگویی مناسب به نیاز متقاضیان، پیش…

  مشاهده خبر »
 • اعلام شرایط پیش فروش یکساله ۶ محصول سایپا

  گروه خودروسازی سایپا در راستای آرامش بازار خودرو و ارائه خودرو به متقاضیان واقعی، اولین پیش فروش شش محصول خود را به مدت یک سال در سال جدید از 15 فروردین ماه آغاز می کند. گروه خودروسازی سایپا در راستای ایفای تعهدات خود و پاسخگویی مناسب به نیاز متقاضیان، پیش…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا