بالا

 • گزارش درآمد و هزینه‌ای امید تغییر را به مردم می‌دهد

  یکی از اعضای شورای شهر تهران با اشاره به گزارش دخل و خرج شهرداری تهران گفت: این گزارش امید به تغییر را در دل شهروندان زنده نگه داشت و نشان داد که مدیریت شهری جدید توانایی اداره شهر را دارد. ” به گزارش خبر24، سیداحمد علوی در پاسخ به گزارش…

  مشاهده خبر »
 • بهره‌برداری هرچه سریع تر از ۹ سالن سینمای باغ کتاب

  یکی از اعضای شورای شهر تهران بر لزوم عقد قرارداد برای بهره برداری از 9 سینما در باغ الکتاب به عنوان یکی از منابع درآمدی شهرداری تهران تاکید کرد. به گزارش خبر24، سیداحمد علوی با اشاره به تعطیلی 9 سینما در باغ الکتاب گفت: استفاده از این سینماها به عنوان…

  مشاهده خبر »
 • بهره‌برداری هرچه سریع تر از ۹ سالن سینمای باغ کتاب

  یکی از اعضای شورای شهر تهران بر لزوم عقد قرارداد برای بهره برداری از 9 سینما در باغ الکتاب به عنوان یکی از منابع درآمدی شهرداری تهران تاکید کرد. به گزارش خبر24، سیداحمد علوی با اشاره به تعطیلی 9 سینما در باغ الکتاب گفت: استفاده از این سینماها به عنوان…

  مشاهده خبر »
 • بهره‌برداری هرچه سریع تر از ۹ سالن سینمای باغ کتاب

  یکی از اعضای شورای شهر تهران بر لزوم عقد قرارداد برای بهره برداری از 9 سینما در باغ الکتاب به عنوان یکی از منابع درآمدی شهرداری تهران تاکید کرد. به گزارش خبر24، سیداحمد علوی با اشاره به تعطیلی 9 سینما در باغ الکتاب گفت: استفاده از این سینماها به عنوان…

  مشاهده خبر »
 • بهره‌برداری هرچه سریع تر از ۹ سالن سینمای باغ کتاب

  یکی از اعضای شورای شهر تهران بر لزوم عقد قرارداد برای بهره برداری از 9 سینما در باغ الکتاب به عنوان یکی از منابع درآمدی شهرداری تهران تاکید کرد. به گزارش خبر24، سیداحمد علوی با اشاره به تعطیلی 9 سینما در باغ الکتاب گفت: استفاده از این سینماها به عنوان…

  مشاهده خبر »
 • بهره‌برداری هرچه سریع تر از ۹ سالن سینمای باغ کتاب

  یکی از اعضای شورای شهر تهران بر لزوم عقد قرارداد برای بهره برداری از 9 سینما در باغ الکتاب به عنوان یکی از منابع درآمدی شهرداری تهران تاکید کرد. به گزارش خبر24، سیداحمد علوی با اشاره به تعطیلی 9 سینما در باغ الکتاب گفت: استفاده از این سینماها به عنوان…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا