بنیاد برکت

 • حمایت ویژه بنیاد برکت از طرح‌های دانش‌بنیان

  بنیاد برکت امسال از طرح ها و شرکت های دانش بنیان در مقر اجرایی امام(ره) حمایت ویژه خواهد کرد. به گزارش خبر24، محمد ترکمانه مدیرعامل بنیاد برکت اظهار داشت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری سال 1401 را سال تولید، دانش و کارفرما معرفی کردند، امسال خواهیم بود. حامی…

  مشاهده خبر »
 • حمایت ویژه بنیاد برکت از طرح‌های دانش‌بنیان

  بنیاد برکت امسال از طرح ها و شرکت های دانش بنیان در مقر اجرایی حضرت امام (ره) حمایت ویژه خواهد کرد. به گزارش خبر24، محمد ترکمانه مدیرعامل بنیاد برکت اظهار داشت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری سال 1401 را سال تولید، دانش و کارفرما معرفی کردند، امسال خواهیم…

  مشاهده خبر »
 • حمایت ویژه بنیاد برکت از طرح‌های دانش‌بنیان

  بنیاد برکت در سال جاری از طرح ها و شرکت های دانش بنیان در محل اقامت اجرایی امام خمینی (ره) حمایت ویژه خواهد کرد. به گزارش خبر24، محمد ترکمانه مدیرعامل بنیاد برکت اظهار داشت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری سال 1401 را سال تولید، دانش و کارفرما معرفی…

  مشاهده خبر »
 • حمایت ویژه بنیاد برکت از طرح‌های دانش‌بنیان

  بنیاد برکت در اقامتگاه اجرایی امام خمینی (ره) امسال از طرح ها و شرکت های دانش بنیان حمایت ویژه خواهد کرد. به گزارش خبر24، محمد ترکمانه مدیرعامل بنیاد برکت اظهار داشت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری سال 1401 را سال تولید، دانش و کارفرما معرفی کردند، امسال خواهیم…

  مشاهده خبر »
 • حمایت ویژه بنیاد برکت از طرح‌های دانش‌بنیان

  بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) امسال از طرح ها و شرکت های دانش بنیان حمایت ویژه خواهد کرد. به گزارش خبر24، محمد ترکمانه مدیرعامل بنیاد برکت اظهار داشت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری سال 1401 را سال تولید، دانش و کارفرما معرفی کردند، امسال خواهیم بود.…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا