تجهیزات پزشکی

 • دولت کارگروه ویژه برای رسیدگی به دارو تشکیل دهد

  نماینده مردم تفت در مجلس شورای اسلامی گفت: لازم است دولت قبل از اینکه بار هزینه دارو و تجهیزات پزشکی بر دوش مردم بیفتد کارگروه ویژه ای تشکیل دهد و اقدامات درستی انجام دهد. به گزارش بیست و چهارم، آقای جلیل میرمحمدی در جمع رئیس جمهور، وزیر بهداشت، درمان و…

  مشاهده خبر »
 • دولت کارگروه ویژه برای رسیدگی به دارو تشکیل دهد

  نماینده مردم تفت در مجلس شورای اسلامی گفت: لازم است دولت قبل از اینکه بار هزینه دارو و تجهیزات پزشکی بر دوش مردم بیفتد کارگروه ویژه ای تشکیل دهد و اقدامات درستی انجام دهد. به گزارش ۲۴، جناب آقای جلیل میرمحمدی در جمع رئیس جمهور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش…

  مشاهده خبر »
 • توجه به ارتقای تجهیزات پزشکی در بیمارستان های دولتی

  معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر لزوم ارتقای تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها به منظور افزایش کیفیت خدمات درمانی به بیماران تاکید کرد. به گزارش خبر24، محمد حسین آیتی در حاشیه بازدید از بیمارستان جامع کودکان آرش و بهرامی کودکان با اشاره به تداوم خدمات بالینی در این دو…

  مشاهده خبر »
 • توجه به ارتقای تجهیزات پزشکی در بیمارستان های دولتی

  معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر لزوم ارتقای تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها به منظور افزایش کیفیت خدمات درمانی به بیماران تاکید کرد. به گزارش خبر24، محمد حسین آیتی در حاشیه بازدید از دو بیمارستان جامع کودکان آرش و بهرامی کودکان با اشاره به تداوم خدمات بالینی در این…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا