تحریم های آمریکا

 • زمان توافق با ایران فرا رسیده است

  نماینده کنگره آمریکا اعلام کرد زمان توافق با ایران در مذاکرات لغو تحریم ها فرا رسیده است. به گزارش ۲۴، ایلهان عمر، نماینده مسلمانان مینه سوتا در کنگره آمریکا بر لزوم دستیابی به توافق فوری در مذاکرات لغو تحریم ها در وین تاکید کرد. یک نماینده مسلمان از مینه سوتا…

  مشاهده خبر »
 • زمان توافق با ایران فرا رسیده است

  نماینده کنگره آمریکا اعلام کرد زمان توافق با ایران در مذاکرات لغو تحریم ها فرا رسیده است. به گزارش ۲۴، ایلهان عمر، نماینده مسلمانان مینه سوتا در کنگره آمریکا بر لزوم دستیابی به توافق فوری در مذاکرات لغو تحریم ها در وین تاکید کرد. یک نماینده مسلمان از مینه سوتا…

  مشاهده خبر »
 • زمان توافق با ایران فرا رسیده است

  نماینده کنگره آمریکا اعلام کرد زمان توافق با ایران در مذاکرات لغو تحریم ها فرا رسیده است. به گزارش ۲۴، ایلهان عمر، نماینده مسلمانان مینه سوتا در کنگره آمریکا بر لزوم دستیابی به توافق فوری در مذاکرات لغو تحریم ها در وین تاکید کرد. یک نماینده مسلمان از مینه سوتا…

  مشاهده خبر »
 • زمان توافق با ایران فرا رسیده است

  نماینده کنگره آمریکا اعلام کرد زمان توافق با ایران در مذاکرات لغو تحریم ها فرا رسیده است. به گزارش پایگاه خبری ۲۴، ایلهان عمر، نماینده مسلمانان مینه سوتا در کنگره آمریکا بر لزوم دستیابی به توافق فوری در مذاکرات لغو تحریم ها در وین تاکید کرد. یک نماینده مسلمان از…

  مشاهده خبر »
 • زمان توافق با ایران فرا رسیده است

  نماینده کنگره آمریکا اعلام کرد زمان توافق با ایران در مذاکرات لغو تحریم ها فرا رسیده است. به گزارش پایگاه خبری ۲۴، ایلهان عمر نماینده مسلمانان مینه سوتا در کنگره آمریکا بر لزوم توافق فوری در مذاکرات لغو تحریم ها در وین تاکید کرد. یک نماینده مسلمان از مینه سوتا…

  مشاهده خبر »
 • زمان توافق با ایران فرا رسیده است

  نماینده کنگره آمریکا اعلام کرد زمان توافق با ایران در مذاکرات لغو تحریم ها فرا رسیده است. به گزارش پایگاه خبری ۲۴، ایلهان عمر نماینده مسلمانان مینه سوتا در کنگره آمریکا بر لزوم توافق فوری در مذاکرات لغو تحریم ها در وین تاکید کرد. یک نماینده مسلمان از مینه سوتا…

  مشاهده خبر »
 • زمان توافق با ایران فرا رسیده است

  نماینده کنگره آمریکا اعلام کرد زمان توافق با ایران در مذاکرات لغو تحریم ها فرا رسیده است. به گزارش پایگاه خبری 24، «ایلهان عمر» نماینده مسلمان ایالت مینه سوتا در کنگره آمریکا بر لزوم توافق فوری در مذاکرات لغو تحریم ها در وین تاکید کرد. یکی از نمایندگان مسلمانان مینه…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا