تفکیک حساب های بانکی

 • دیگر امکان سوء استفاده از حساب‌های بانکی وجود ندارد

  بانک مرکزی دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین میزان فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرفعال را به بانک ها ابلاغ کرد. به گزارش خبر24 به نقل از بانک مرکزی، «دستورالعمل الزامات اجرایی برای تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرفعال» تدوین و پس از پیشنهاد و تصویب، 25 اردیبهشت ماه به…

  مشاهده خبر »
 • دیگر امکان سوء استفاده از حساب‌های بانکی وجود ندارد

  بانک مرکزی دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین میزان فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرفعال را به بانک ها ابلاغ کرد. به گزارش خبر24 به نقل از بانک مرکزی، «دستورالعمل الزامات اجرایی برای تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرفعال» تدوین و پس از پیشنهاد و تصویب، 25 اردیبهشت ماه به…

  مشاهده خبر »
 • دیگر امکان سوء استفاده از حساب‌های بانکی وجود ندارد

  بانک مرکزی دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین میزان فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرفعال را به بانک ها ابلاغ کرد. به گزارش خبر24 به نقل از بانک مرکزی، «دستورالعمل الزامات اجرایی برای تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرفعال» تدوین و پس از پیشنهاد و تصویب، 25 اردیبهشت ماه به…

  مشاهده خبر »
 • دیگر امکان سوء استفاده از حساب‌های بانکی وجود ندارد

  بانک مرکزی دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین میزان فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرفعال را به بانک ها ابلاغ کرد. به گزارش خبر24 به نقل از بانک مرکزی، «دستورالعمل الزامات اجرایی برای تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرفعال» تدوین و پس از پیشنهاد و تصویب، 25 اردیبهشت ماه به…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا