تهیه و بررسی مدارک

  • لزوم ایجاد کادر تخصصی حسابرسی در شهرداری تهران

    مدیرکل تشکل ها و محاسبات شهرداری تهران بر لزوم به روز رسانی دانش، مهارت و تجربه در حوزه حسابرسی در شهرداری تاکید کرد. به گزارش خبر24، اولین کارگاه آموزشی حسابداران داخلی با هدف به روز رسانی دانش نظارتی، آشنایی با افق های جدید، ایجاد ادبیات مشترک، وحدت گفتمان و کار…

    مشاهده خبر »
  • لزوم ایجاد کادر تخصصی حسابرسی در شهرداری تهران

    مدیرکل تشکل ها و محاسبات شهرداری تهران بر لزوم به روز رسانی دانش، مهارت و تجربه در حوزه حسابرسی در شهرداری تاکید کرد. به گزارش خبر24، اولین کارگاه آموزشی حسابداران داخلی با هدف به روز رسانی دانش نظارتی، آشنایی با افق های جدید، ایجاد ادبیات مشترک، وحدت گفتمان و کار…

    مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا