توانبخشی

 • رونمایی از سامانه هوشمند اشتغال «سهاب»

  رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور از برنامه ریزی برای راه اندازی سامانه هوشمند استخدامی بهزیستی با نام «سحاب» در سال 1401 خبر داد. سید محمد حسن صافی، رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور گفت: ارتقای کیفیت خدمات یک اصل اساسی و یک سیستم مبتنی بر…

  مشاهده خبر »
 • رونمایی از سامانه هوشمند اشتغال «سهاب»

  رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور از برنامه ریزی برای راه اندازی سامانه هوشمند استخدامی بهزیستی با نام «سحاب» در سال 1401 خبر داد. سید محمد حسن صافی، رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور گفت: ارتقای کیفیت خدمات یک اصل اساسی و یک سیستم مبتنی بر…

  مشاهده خبر »
 • رونمایی از سامانه هوشمند اشتغال «سهاب»

  رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور از برنامه ریزی برای راه اندازی سامانه هوشمند استخدامی بهزیستی با نام «سحاب» در سال 1401 خبر داد. سید محمد حسن صافی، رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور گفت: ارتقای کیفیت خدمات یک اصل اساسی و یک سیستم مبتنی بر…

  مشاهده خبر »
 • آغاز پویش ملی «ضیافت مهربانی» در سراسر کشور

  معاون امور مشارکت‌های عام المنفعه گفت: با تشکیل کمپین‌ها و ارتباط مؤثر با خیرین، تلاش می‌شود تا از طریق مراقبت‌های اجتماعی، قابلیت‌های کاری خیریه به جامعه هدف هدایت شود. به گزارش خبر24، امیرحسین عرب زاده معاون مشارکت های مردمی، توانمندسازی، سازمان های مردم نهاد و جمعیت های خیریه از آغاز…

  مشاهده خبر »
 • آغاز پویش ملی «ضیافت مهربانی» در سراسر کشور

  معاون مشارکت های عام المنفعه کشور گفت: با تشکیل کمپین ها و ارتباط موثر با خیرین تلاش می شود تا ظرفیت امور خیریه از طریق رفاه اجتماعی به سمت جامعه هدف هدایت شود. به گزارش خبر24، امیرحسین عرب زاده معاون مشارکت های مردمی، توانمندسازی، سازمان های مردم نهاد و جمعیت…

  مشاهده خبر »
 • رونمایی از سامانه هوشمند اشتغال «سهاب»

  رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور از برنامه ریزی برای راه اندازی سامانه هوشمند استخدامی بهزیستی با نام «سحاب» در سال 1401 خبر داد. سید محمد حسن صافی، رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور گفت: ارتقای کیفیت خدمات یک اصل اساسی و یک سیستم مبتنی بر…

  مشاهده خبر »
 • رونمایی از سامانه هوشمند اشتغال «سهاب»

  رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور از برنامه ریزی برای راه اندازی سامانه هوشمند استخدامی بهزیستی با نام «سحاب» در سال 1401 خبر داد. سید محمد حسن صافی، رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور گفت: ارتقای کیفیت خدمات یک اصل اساسی و یک سیستم مبتنی بر…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا