تیروئید

  • نوشیدن قهوه بعد از مصرف داروهای تیروئید مشکل ساز نیست

    یک مطالعه جدید نشان می دهد که نوشیدن قهوه بلافاصله پس از مصرف داروهای تیروئید مایع مشکلی ایجاد نمی کند. برچسب‌های فعلی محصول و دستورالعمل‌های درمانی به بیماران توصیه می‌کنند که هورمون درمانی تیروئید را با معده خالی مصرف کنند، اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که قهوه بلافاصله پس از…

    مشاهده خبر »
  • نوشیدن قهوه بعد از مصرف داروهای تیروئید مشکل ساز نیست

    یک مطالعه جدید نشان می دهد که نوشیدن قهوه بلافاصله پس از مصرف داروهای تیروئید مایع مشکلی ایجاد نمی کند. برچسب‌های فعلی محصول و دستورالعمل‌های درمانی به بیماران توصیه می‌کنند که هورمون درمانی تیروئید را با معده خالی مصرف کنند، اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که قهوه بلافاصله پس از…

    مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا