تیم فوتبال فنرباغچه

 • حذف پیامی درباره انتقال قطعی مهاجم ایران به هال‌سیتی!

  نامه ارسالی به هال سیتی مبنی بر انتقال 10 میلیون یورویی به سنگ سیادمانیش از استورمی بار حذف شد. به گزارش خبر24، علیار صیادمنشه، مهاجم ایرانی تیم فنرباغچه ترکیه، زمستان سال گذشته به صورت قرضی راهی هال سیتی شد. علیرغم اینکه الصیاد تنها یک گل برای هال سیتی به ثمر…

  مشاهده خبر »
 • حذف پیامی درباره انتقال قطعی مهاجم ایران به هال‌سیتی!

  نامه ارسالی به هال سیتی مبنی بر انتقال 10 میلیون یورویی به سنگ سیادمانیش از استورمی بار حذف شد. به گزارش خبر24، علیار صیادمنشه، مهاجم ایرانی تیم فنرباغچه ترکیه، زمستان سال گذشته به صورت قرضی راهی هال سیتی شد. علیرغم اینکه الصیاد تنها یک گل برای هال سیتی به ثمر…

  مشاهده خبر »
 • حذف پیامی درباره انتقال قطعی مهاجم ایران به هال‌سیتی!

  نامه ارسالی به هال سیتی مبنی بر انتقال 10 میلیون یورویی به سنگ سیادمانیش از استورمی بار حذف شد. به گزارش خبر24، علیار صیادمنشه، مهاجم ایرانی تیم فنرباغچه ترکیه، زمستان سال گذشته به صورت قرضی راهی هال سیتی شد. علیرغم اینکه الصیاد تنها یک گل برای هال سیتی به ثمر…

  مشاهده خبر »
 • حذف پیامی درباره انتقال قطعی مهاجم ایران به هال‌سیتی!

  نامه ارسالی به هال سیتی مبنی بر انتقال 10 میلیون یورویی به سنگ سیادمانیش از استورمی بار حذف شد. به گزارش خبر24، علیار صیادمنشه، مهاجم ایرانی تیم فنرباغچه ترکیه، زمستان سال گذشته به صورت قرضی راهی هال سیتی شد. علیرغم اینکه الصیاد تنها یک گل برای هال سیتی به ثمر…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا