جشن تولد

 • بازگشت کریم انصاریفرد به تمرینات تیم آاک یونان

  کریم انصاری فرد مهاجم تیم ملی فوتبال ایران به تمرینات این تیم بازگشت. به گزارش خبر24، کریم انصاری فرد که روز گذشته پیش از دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و لبنان به دلیل تولدش در کمپ تیم از ناحیه چشم مصدوم شده بود، تمرینات تیم فوتبال را پشت سر…

  مشاهده خبر »
 • بازگشت کریم انصاریفرد به تمرینات تیم آاک یونان

  کریم انصاری فرد مهاجم تیم ملی فوتبال ایران به تمرینات این تیم بازگشت. به گزارش خبر24، کریم انصاری فرد که پیش از دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و لبنان به دلیل جشن تولدش در اردوی تیم ملی روز گذشته از ناحیه چشم مصدوم شده بود، دوره های تمرینی تیم…

  مشاهده خبر »
 • بازگشت کریم انصاریفرد به تمرینات تیم آاک یونان

  کریم انصاری فرد مهاجم تیم ملی فوتبال ایران به تمرینات این تیم بازگشت. به گزارش خبر24، کریم انصاری فرد که پیش از دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و لبنان به دلیل نحوه برگزاری جشن تولدش در کمپ تیم ملی از ناحیه چشم مصدوم شده بود، روز گذشته تمرینات تیم…

  مشاهده خبر »
 • بازگشت کریم انصاریفرد به تمرینات تیم آاک یونان

  کریم انصاری فرد مهاجم تیم ملی فوتبال ایران به تمرینات این تیم بازگشت. به گزارش خبر24، کریم انصاری فرد که پیش از دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و لبنان به دلیل نحوه برگزاری جشن تولدش در اردوی تیم ملی از ناحیه چشم مصدوم شده بود، روز گذشته در تمرین…

  مشاهده خبر »
 • بازگشت کریم انصاریفرد به تمرینات تیم آاک یونان

  کریم انصاری فرد مهاجم تیم ملی فوتبال ایران به تمرینات این تیم بازگشت. به گزارش خبر24، کریم انصاری فرد که پیش از دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و لبنان به دلیل نحوه برگزاری جشن تولدش در اردوی تیم ملی از ناحیه چشم مصدوم شده بود، روز گذشته در تمرین…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا