جودو

 • ترکیب تیم ملی جودو اعزامی به روسیه مشخص شد

  تیم ملی جودو ایران با تیم هفت نفره در مسابقات چندجانبه روسیه شرکت می کند. به گزارش ۲۴ به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، تیم ملی جودوی ایران بنا به دعوت رسمی فدراسیون جودو روسیه برای شرکت در مسابقات چند جانبه قهرمانی روسیه در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۰۱ راهی…

  مشاهده خبر »
 • ترکیب تیم ملی جودو اعزامی به روسیه مشخص شد

  تیم ملی جودو ایران با تیم هفت نفره در مسابقات چندجانبه روسیه شرکت می کند. به گزارش ۲۴ به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، تیم ملی جودوی ایران بنا به دعوت رسمی فدراسیون جودو روسیه برای شرکت در مسابقات چند جانبه قهرمانی روسیه در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۰۱ راهی…

  مشاهده خبر »
 • ترکیب تیم ملی جودو اعزامی به روسیه مشخص شد

  تیم ملی جودو ایران با تیم هفت نفره در مسابقات چندجانبه روسیه شرکت می کند. به گزارش ۲۴ به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، تیم ملی جودوی ایران بنا به دعوت رسمی فدراسیون جودو روسیه برای شرکت در مسابقات چند جانبه قهرمانی روسیه در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۰۱ راهی…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا