دانشگاه پزشکی تهران

  • توجه به ارتقای تجهیزات پزشکی در بیمارستان های دولتی

    معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر لزوم ارتقای تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها به منظور افزایش کیفیت خدمات درمانی به بیماران تاکید کرد. به گزارش خبر24، محمد حسین آیتی در حاشیه بازدید از بیمارستان جامع کودکان آرش و بهرامی کودکان با اشاره به تداوم خدمات بالینی در این دو…

    مشاهده خبر »
  • توجه به ارتقای تجهیزات پزشکی در بیمارستان های دولتی

    معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر لزوم ارتقای تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها به منظور افزایش کیفیت خدمات درمانی به بیماران تاکید کرد. به گزارش خبر24، محمد حسین آیتی در حاشیه بازدید از دو بیمارستان جامع کودکان آرش و بهرامی کودکان با اشاره به تداوم خدمات بالینی در این…

    مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا