دفتر حسابرسی

 • کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها در دیوان محاسبات تشکیل شد

  کمیته پیگیری مطالبات بانکی به دستور مهرداد بذرباش رئیس دیوان محاسبات کشور در این نهاد نظارتی تشکیل شد. به گزارش پایگاه خبری ۲۴، کمیته ای برای پیگیری مطالبات بانک ها در راستای وظایف عینی و قانونی دیوان محاسبات و همچنین در راستای اجرای تفاهم نامه های ۱۶ و ۱۶ در…

  مشاهده خبر »
 • کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها در دیوان محاسبات تشکیل شد

  کمیته پیگیری مطالبات بانکی به دستور مهرداد بذرباش رئیس دیوان محاسبات کشور در این نهاد نظارتی تشکیل شد. به گزارش پایگاه خبری ۲۴، کمیته ای برای پیگیری مطالبات بانک ها در راستای وظایف عینی و قانونی دیوان محاسبات و همچنین در راستای اجرای تفاهم نامه های ۱۶ و ۱۶ تشکیل…

  مشاهده خبر »
 • کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها در دیوان محاسبات تشکیل شد

  کمیته پیگیری مطالبات بانکی به دستور مهرداد بذرباش رئیس دیوان محاسبات کشور در این نهاد نظارتی تشکیل شد. به گزارش پایگاه خبری ۲۴، کمیته ای برای پیگیری مطالبات بانک ها در راستای وظایف عینی و قانونی دیوان محاسبات و همچنین در راستای اجرای تفاهم نامه های ۱۶ و ۱۶ تشکیل…

  مشاهده خبر »
 • کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها در دیوان محاسبات تشکیل شد

  کمیته پیگیری مطالبات بانکی به دستور مهرداد پازارباش رئیس دیوان محاسبات کشور در این نهاد نظارتی تشکیل شد. به گزارش پایگاه خبری 24 ، کمیته ای برای پیگیری مطالبات بانک ها در راستای وظایف عینی و قانونی دیوان محاسبات و همچنین در راستای اجرای تفاهم نامه 16 و تفاهم نامه…

  مشاهده خبر »
 • کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها در دیوان محاسبات تشکیل شد

  کمیته پیگیری مطالبات بانکی با دستور مهرداد پازارباش رئیس دیوان محاسبات در این نهاد نظارتی آغاز به کار کرد. به گزارش پایگاه خبری 24، کمیته پیگیری مطالبات بانکی در راستای وظایف عینی و قانونی دیوان محاسبات و همچنین در راستای اجرای تفاهم نامه 16 تبصره 16 بودجه 1401 تشکیل شد.…

  مشاهده خبر »
 • کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها در دیوان محاسبات تشکیل شد

  با دستور رئیس دیوان محاسبات کمیته ای برای پیگیری مطالبات بانک ها در این دادگاه تشکیل شد. به گزارش خبر 24 به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظارت کشور، با دستور مهرداد پازارباش، کمیته پیگیری مطالبات بانکی در این نهاد نظارتی آغاز به کار…

  مشاهده خبر »
 • کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها در دیوان محاسبات تشکیل شد

  با دستور رئیس دیوان محاسبات کمیته ای برای پیگیری مطالبات بانک ها در این دادگاه تشکیل شد. به گزارش خبر 24 به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظارت کشور، با دستور مهرداد پازارباش، کمیته پیگیری مطالبات بانکی در این نهاد نظارتی آغاز به کار…

  مشاهده خبر »
 • کمیته پیگیری مطالبات بانک‌ها در دیوان محاسبات تشکیل شد

  با دستور رئیس دیوان محاسبات کمیته ای برای پیگیری مطالبات بانک ها در این دادگاه تشکیل شد. به گزارش خبر24 به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظارت کشور، با دستور مهرداد پازارباش، کمیته پیگیری مطالبات بانکی در این نهاد نظارتی آغاز به کار کرد.…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا