روز قدس

 • نشست «ارائه گزارش آخرین وضعیت مقاومت سرافرازانه ملت فلسطین»

  دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین با هدف «گزارش تحولات باشکوه مقاومت مردم فلسطین» تشکیل شد. به گزارش پایگاه خبری « اخبار 24 »، دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در آستانه روز قدس نشستی را با عنوان «گزارشی از وضعیت باشکوه مقاومت تجربه…

  مشاهده خبر »
 • نشست «ارائه گزارش آخرین وضعیت مقاومت سرافرازانه ملت فلسطین»

  دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین با هدف «گزارش تحولات باشکوه مقاومت مردم فلسطین» تشکیل شد. به گزارش پایگاه خبری « اخبار 24 »، دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در آستانه روز قدس نشستی را با عنوان «گزارشی از وضعیت باشکوه مقاومت تجربه…

  مشاهده خبر »
 • نشست «ارائه گزارش آخرین وضعیت مقاومت سرافرازانه ملت فلسطین»

  دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین با هدف «گزارش تحولات باشکوه مقاومت مردم فلسطین» تشکیل شد. به گزارش پایگاه خبری « اخبار 24 »، دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در آستانه روز قدس نشستی را با عنوان «گزارشی از وضعیت باشکوه مقاومت تجربه…

  مشاهده خبر »
 • نشست «ارائه گزارش آخرین وضعیت مقاومت سرافرازانه ملت فلسطین»

  دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین با هدف “گزارش تحولات باشکوه مقاومت مردم فلسطین” تشکیل شد. به گزارش پایگاه خبری « اخبار 24 »، دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در آستانه روز قدس نشستی با عنوان «گزارشی از وضعیت شکوهمند اخیر مقاومت مردم…

  مشاهده خبر »
 • نشست «ارائه گزارش آخرین وضعیت مقاومت سرافرازانه ملت فلسطین»

  دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین با هدف “گزارش تحولات باشکوه مقاومت مردم فلسطین” تشکیل شد. به گزارش پایگاه خبری « اخبار 24 »، دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در آستانه روز قدس نشستی با عنوان «گزارشی از وضعیت شکوهمند اخیر مقاومت مردم…

  مشاهده خبر »
 • نشست «ارائه گزارش آخرین وضعیت مقاومت سرافرازانه ملت فلسطین»

  دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین به منظور «ارائه گزارشی از تحولات باشکوه مقاومت مردم فلسطین» تشکیل شد. به گزارش اخبار 24، دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در آستانه روز قدس نشستی را با عنوان «گزارشی از آخرین مورد باشکوه مقاومت مردم فلسطین»…

  مشاهده خبر »
 • نشست «ارائه گزارش آخرین وضعیت مقاومت سرافرازانه ملت فلسطین»

  دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین به منظور «ارائه گزارشی از تحولات باشکوه مقاومت مردم فلسطین» تشکیل شد. به گزارش اخبار 24، دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در آستانه روز قدس نشستی را با عنوان «گزارشی از آخرین مورد باشکوه مقاومت مردم فلسطین»…

  مشاهده خبر »
 • نشست «ارائه گزارش آخرین وضعیت مقاومت سرافرازانه ملت فلسطین»

  دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین “به منظور ارائه گزارشی از تحولات مقاومت شکوهمند مردم فلسطین” تشکیل جلسه داد. به گزارش خبر24، دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در آستانه روز قدس نشستی با عنوان «گزارشی از آخرین مورد باشکوه مقاومت مردم فلسطین» برگزار…

  مشاهده خبر »
 • نشست «ارائه گزارش آخرین وضعیت مقاومت سرافرازانه ملت فلسطین»

  دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین “به منظور ارائه گزارشی از تحولات مقاومت شکوهمند مردم فلسطین” تشکیل جلسه داد. به گزارش خبر24، دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در آستانه روز قدس نشستی با عنوان «گزارشی از آخرین مورد باشکوه مقاومت مردم فلسطین» برگزار…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا