سفرهای زائران

 • اعزام حجاج بیت الله الحرام از ۳ ایستگاه پروازی با ۵ پرواز به جده

  برنامه پروازهای زائران 8 تیرماه از فرودگاه بین المللی امام خمینی، فرودگاه شهید باکری و فرودگاه شهدای گرگان با پنج پرواز به مقصد جده انجام می شود. به گزارش خبر24 به نقل از وزارت راه و شهرسازی، قرار است یک پرواز از استان تهران، دو پرواز از استان گلستان و…

  مشاهده خبر »
 • آغاز پروازهای حج تمتع امسال از ۲۲ خرداد

  شرکت هواپیمایی ایران از آغاز پرواز حج تمتع 1401 از 21 خرداد ماه سال جاری خبر داد. به گزارش خبر24، شرکت هواپیمایی ایران با اشاره به آغاز سفر حج تا 31 خرداد ماه سال جاری، 1401 پرواز انجام داده است که به شرح زیر است: با اولین پرواز حج امام…

  مشاهده خبر »
 • آغاز پروازهای حج تمتع امسال از ۲۲ خرداد

  شرکت هواپیمایی ایران از آغاز پرواز حج تمتع 1401 از 21 خرداد ماه سال جاری خبر داد. به گزارش خبر24، شرکت هواپیمایی ایران با اشاره به آغاز سفر حج تا 31 خرداد ماه سال جاری 1401 پرواز انجام داده است که به شرح زیر است: با اولین پرواز حج امام…

  مشاهده خبر »
 • آغاز پروازهای حج تمتع امسال از ۲۲ خرداد

  شرکت هواپیمایی ایران از آغاز پرواز حج تمتع 1401 از 21 خرداد ماه سال جاری خبر داد. به گزارش خبر24، شرکت هواپیمایی ایران با اشاره به آغاز سفر حج تا 31 خرداد ماه سال جاری، یک هزار و 401 پرواز انجام داد که به شرح زیر است: با اولین سفر…

  مشاهده خبر »
 • آغاز پروازهای حج تمتع امسال از ۲۲ خرداد

  شرکت هواپیمایی ایران از آغاز پرواز حج تمتع 1401 از 21 خرداد ماه سال جاری خبر داد. به گزارش خبر24، شرکت هواپیمایی ایران با اشاره به آغاز سفر حج تا 31 خرداد ماه سال جاری، 1401 پرواز انجام داده است که به شرح زیر است: با اولین پرواز حج در…

  مشاهده خبر »
 • آغاز پروازهای حج تمتع امسال از ۲۲ خرداد

  شرکت هواپیمایی ایران از آغاز پروازهای حج تمتع 1401 از 21 خرداد ماه سال جاری خبر داد. به گزارش خبر24، شرکت هواپیمایی ایران با اشاره به آغاز سفر حج تا 31 خردادماه سال جاری 1401 پرواز انجام داده است که به شرح زیر است: با انجام اولین سفر حج سال…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا