سیدجلیل میرمحمدی

  • دولت کارگروه ویژه برای رسیدگی به دارو تشکیل دهد

    نماینده مردم تفت در مجلس شورای اسلامی گفت: لازم است دولت قبل از اینکه بار هزینه دارو و تجهیزات پزشکی بر دوش مردم بیفتد کارگروه ویژه ای تشکیل دهد و اقدامات درستی انجام دهد. به گزارش بیست و چهارم، آقای جلیل میرمحمدی در جمع رئیس جمهور، وزیر بهداشت، درمان و…

    مشاهده خبر »
  • دولت کارگروه ویژه برای رسیدگی به دارو تشکیل دهد

    نماینده مردم تفت در مجلس شورای اسلامی گفت: لازم است دولت قبل از اینکه بار هزینه دارو و تجهیزات پزشکی بر دوش مردم بیفتد کارگروه ویژه ای تشکیل دهد و اقدامات درستی انجام دهد. به گزارش ۲۴، جناب آقای جلیل میرمحمدی در جمع رئیس جمهور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش…

    مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا