سینا کلهر

 • اینفانتینو: مردم ایران در قلب من جای دارند

  مسئولان وزارت ورزش و جوانان در دیدار با رئیس فیفا خواستار افزایش سهم تماشاگران ایرانی در جام جهانی قطر شدند! به گزارش خبر24 به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سینا کلهر معاون فرهنگی و اسماعیل احمدی مدیرکل وزارت ورزش و جوانان در همایش ایران در دوحه حضور…

  مشاهده خبر »
 • اینفانتینو: مردم ایران در قلب من جای دارند

  مسئولان وزارت ورزش و جوانان در دیدار با رئیس فیفا خواستار افزایش سهم تماشاگران ایرانی در جام جهانی قطر شدند! به گزارش خبر24 به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سینا کلهر معاون فرهنگی و اسماعیل احمدی مدیرکل وزارت ورزش و جوانان در همایش ایران در دوحه حضور…

  مشاهده خبر »
 • اینفانتینو: مردم ایران در قلب من جای دارند

  مسئولان وزارت ورزش و جوانان در دیدار با رئیس فیفا خواستار افزایش سهم تماشاگران ایرانی در جام جهانی قطر شدند! به گزارش خبر24 به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سینا کلهر معاون فرهنگی و اسماعیل احمدی مدیرکل وزارت ورزش و جوانان در همایش ایران در دوحه حضور…

  مشاهده خبر »
 • اینفانتینو: مردم ایران در قلب من جای دارند

  مسئولان وزارت ورزش و جوانان در دیدار با رئیس فیفا خواستار افزایش سهم تماشاگران ایرانی در جام جهانی قطر شدند! به گزارش خبر24 به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سینا کلهر معاون فرهنگی و اسماعیل احمدی مدیرکل وزارت ورزش و جوانان در همایش ایران در دوحه حضور…

  مشاهده خبر »
 • اینفانتینو: مردم ایران در قلب من جای دارند

  مسئولان وزارت ورزش و جوانان در دیدار با رئیس فیفا خواستار افزایش سهم تماشاگران ایرانی در جام جهانی قطر شدند! به گزارش خبر24 به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سینا کلهر معاون فرهنگی و اسماعیل احمدی مدیرکل وزارت ورزش و جوانان در همایش ایران در دوحه حضور…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا