شرکت اتوبوسرانی

 • ضرورت تشکیل مرکز مدیریت یکپارچه حمل و نقل عمومی

  الشافعی با بیان اینکه حمل و نقل در تهران کاملاً مستقل مدیریت می شود که مشکل آفرین است، خاطرنشان کرد: ایجاد یک مرکز یکپارچه مدیریت حمل و نقل عمومی می تواند به حل این مشکل کمک کند. به گزارش خبر24، مهندس مجتبی الشافعی در اولین نشست قرارگاه حمل و نقل…

  مشاهده خبر »
 • ضرورت تشکیل مرکز مدیریت یکپارچه حمل و نقل عمومی

  الشافعی با بیان اینکه حمل و نقل در تهران کاملاً مستقل مدیریت می شود که مشکل آفرین است، خاطرنشان کرد: ایجاد یک مرکز یکپارچه مدیریت حمل و نقل عمومی می تواند به حل این مشکل کمک کند. به گزارش خبر24، مهندس مجتبی شافعی در اولین نشست قرارگاه حمل و نقل…

  مشاهده خبر »
 • ضرورت تشکیل مرکز مدیریت یکپارچه حمل و نقل عمومی

  الشافعی با بیان اینکه حمل و نقل در تهران کاملاً مستقل مدیریت می شود که مشکل آفرین است، خاطرنشان کرد: ایجاد مرکز یکپارچه مدیریت حمل و نقل عمومی می تواند به حل این مشکل کمک کند. به گزارش خبر24، مهندس مجتبی شافعی در نخستین نشست قرارگاه حمل و نقل همگانی…

  مشاهده خبر »
 • ضرورت تشکیل مرکز مدیریت یکپارچه حمل و نقل عمومی

  الشافعی با بیان اینکه حمل و نقل در تهران کاملاً مستقل مدیریت می شود که مشکل آفرین است، گفت: ایجاد یک مرکز یکپارچه برای مدیریت حمل و نقل عمومی می تواند به حل این مشکل کمک کند. به گزارش خبر24، مهندس مجتبی شافعی در اولین جلسه قرارگاه حمل و نقل…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا