شهربازی های غیر استاندارد

 • شهربازی پارک بعثت تهران پلمب شد

  مدیر کل استاندارد استان تهران با اشاره به اجرای طرح ضربتی پایش پارک ها و وسایل بازی در استان از تعطیلی کلیه تجهیزات غیراستاندارد پارک موضوعی بعثت در منطقه 16 تهران خبر داد. به گزارش خبر24 به نقل از اداره کل استاندارد استان تهران، عباس نوری گفت: پارک باغ های…

  مشاهده خبر »
 • شهربازی پارک بعثت تهران پلمب شد

  مدیر کل استاندارد استان تهران با اشاره به اجرای طرح ضربتی پایش پارک ها و وسایل بازی در استان از تعطیلی کلیه تجهیزات غیراستاندارد پارک موضوعی بعثت در منطقه 16 تهران خبر داد. به گزارش خبر24 به نقل از اداره کل استاندارد استان تهران، عباس نوری گفت: باغ باغات تهران…

  مشاهده خبر »
 • شهربازی پارک بعثت تهران پلمب شد

  مدیر کل استاندارد استان تهران با اشاره به اجرای طرح ضربتی پایش پارک ها و وسایل بازی در استان از تعطیلی کلیه تجهیزات غیراستاندارد پارک موضوعی بعثت در منطقه 16 تهران خبر داد. به گزارش خبر24 به نقل از اداره کل استاندارد استان تهران، عباس نوری گفت: پارک بساط تهران…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا