شهریار موگانلو

 • پرسپولیس پیشنهادی برای مهاجم محبوب گل‌محمدی نداده است

  باشگاه پرسپولیس در ازای انتقال شهریار موگانلو هیچ تلاشی برای جلب رضایت سپاهان نخواهد کرد. به گزارش خبر24، باشگاه پرسپولیس به فعالیت های نقل و انتقالات تابستانی خود ادامه می دهد که تاکنون روستاهای علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، محمدمهدی احمدی، سروش رفیعی، دانیال اسماعیلی فر و گیلکانی را به…

  مشاهده خبر »
 • پرسپولیس پیشنهادی برای مهاجم محبوب گل‌محمدی نداده است

  باشگاه پرسپولیس در ازای انتقال شهریار موگانلو هیچ تلاشی برای جلب رضایت سپاهان نخواهد کرد. به گزارش خبر24، باشگاه پرسپولیس به فعالیت های نقل و انتقالات تابستانی خود ادامه می دهد که تاکنون روستاهای علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، محمدمهدی احمدی، سروش رفیعی، دانیال اسماعیلی فر و گیلکانی را به…

  مشاهده خبر »
 • پرسپولیس پیشنهادی برای مهاجم محبوب گل‌محمدی نداده است

  باشگاه پرسپولیس در ازای انتقال شهریار موگانلو هیچ تلاشی برای جلب رضایت سپاهان نخواهد کرد. به گزارش خبر24، باشگاه پرسپولیس به فعالیت های نقل و انتقالات تابستانی خود ادامه می دهد که تاکنون علیرضا پیرانوند، مرتضی بورعلی گنجی، محمدمهدی احمدی، سروش رفیعی، دانیال اسماعیلی فر و روستاهای گیلیکانی را جذب…

  مشاهده خبر »
 • پرسپولیس پیشنهادی برای مهاجم محبوب گل‌محمدی نداده است

  باشگاه پرسپولیس در ازای انتقال شهریار موگانلو هیچ تلاشی برای جلب رضایت سپاهان نخواهد کرد. به گزارش خبر24، باشگاه پرسپولیس به فعالیت های نقل و انتقالات تابستانی خود ادامه می دهد که تاکنون علیرضا پیرانوند، مرتضی بورعلی گنجی، محمدمهدی احمدی، سروش رفیعی، دانیال اسماعیلی فر و روستاهای گیلیکانی را جذب…

  مشاهده خبر »
 • پرسپولیس پیشنهادی برای مهاجم محبوب گل‌محمدی نداده است

  باشگاه پرسپولیس در ازای انتقال شهریار موگانلو هیچ تلاشی برای جلب رضایت سپاهان نخواهد کرد. به گزارش خبر 24، باشگاه پرسپولیس به فعالیت های نقل و انتقالاتی تابستانی خود ادامه می دهد که تاکنون علیرضا بیرانوند، مرتضی بورعلی گنجی، محمدمهدی احمدی، سروش رفیعی، دانیال اسماعیلی فر و قاره گیلیکانی را…

  مشاهده خبر »
 • پرسپولیس پیشنهادی برای مهاجم محبوب گل‌محمدی نداده است

  باشگاه پرسپولیس در ازای انتقال شهریار موگانلو هیچ تلاشی برای جلب رضایت سپاهان نخواهد کرد. به گزارش خبر 24، باشگاه پرسپولیس به فعالیت های نقل و انتقالاتی تابستانی خود ادامه می دهد که تاکنون علیرضا بیرانوند، مرتضی بورعلی گنجی، محمدمهدی احمدی، سروش رفیعی، دانیال اسماعیلی فر و قاره گیلیکانی را…

  مشاهده خبر »
 • پرسپولیس پیشنهادی برای مهاجم محبوب گل‌محمدی نداده است

  باشگاه پرسپولیس در ازای انتقال شهریار موگانلو هیچ تلاشی برای جلب رضایت سپاهان نخواهد کرد. به گزارش خبر24، باشگاه پرسپولیس به فعالیت های نقل و انتقالاتی تابستانی خود ادامه می دهد که تاکنون علیرضا بیرانوند، مرتضی بورعلی گنجی، محمدمهدی احمدی، سروش رفیعی، دانیال اسماعیلی فر و گیورگی قلیچیانی را جذب…

  مشاهده خبر »
 • پرسپولیس پیشنهادی برای مهاجم محبوب گل‌محمدی نداده است

  باشگاه پرسپولیس در ازای انتقال شهریار موگانلو هیچ تلاشی برای جلب رضایت سپاهان نخواهد کرد. به گزارش خبر24، باشگاه پرسپولیس به فعالیت های نقل و انتقالاتی تابستانی خود ادامه می دهد که تاکنون علیرضا بیرانوند، مرتضی بورعلی گنجی، محمدمهدی احمدی، سروش رفیعی، دانیال اسماعیلی فر و گیورگی قلیچیانی را جذب…

  مشاهده خبر »
 • پرسپولیس پیشنهادی برای مهاجم محبوب گل‌محمدی نداده است

  باشگاه پرسپولیس در ازای انتقال شهریار موگانلو هیچ تلاشی برای جلب رضایت سپاهان نخواهد کرد. به گزارش خبر24، باشگاه پرسپولیس به فعالیت های نقل و انتقالات تابستانی خود ادامه می دهد که تاکنون علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، محمدمهدی احمدی، سروش رفیعی، دانیال اسماعیلی فر و گیورگی گلچیانی را جذب…

  مشاهده خبر »
 • پرسپولیس پیشنهادی برای مهاجم محبوب گل‌محمدی نداده است

  باشگاه پرسپولیس در ازای انتقال شهریار موگانلو هیچ تلاشی برای جلب رضایت سپاهان نخواهد کرد. به گزارش خبر24، باشگاه پرسپولیس به فعالیت های نقل و انتقالات تابستانی خود ادامه می دهد که تاکنون علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، محمدمهدی احمدی، سروش رفیعی، دانیال اسماعیلی فر و گیورگی گلچیانی را جذب…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا