شهر نورسلطان

 • منازعه سوریه هیچ گونه راه حل نظامی ندارد

  اعضای اجلاس آستانه با تاکید بر اینکه راه حل نظامی برای مناقشه سوریه وجود ندارد، بر عزم خود برای پیشبرد روند سیاسی باثبات و عمل گرایانه به رهبری سازمان ملل متحد و تسهیل آن توسط سازمان ملل تاکید کردند. به گزارش خبر24، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری…

  مشاهده خبر »
 • منازعه سوریه هیچ گونه راه حل نظامی ندارد

  اعضای اجلاس آستانه با تاکید بر اینکه راه حل نظامی برای مناقشه سوریه وجود ندارد، بر عزم خود برای پیشبرد روند سیاسی باثبات و عملگرایانه به رهبری سازمان ملل و تسهیل سازمان ملل تاکید کردند. به گزارش خبر24، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه به عنوان ضامنان…

  مشاهده خبر »
 • منازعه سوریه هیچ گونه راه حل نظامی ندارد

  اعضای اجلاس آستانه با تاکید بر اینکه هیچ راه حل نظامی برای درگیری سوریه وجود ندارد، بر عزم خود برای پیشبرد یک روند سیاسی باثبات و عملی به رهبری سازمان ملل متحد و تسهیل آن توسط سازمان ملل تاکید کردند. به گزارش خبر24، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و…

  مشاهده خبر »
 • منازعه سوریه هیچ گونه راه حل نظامی ندارد

  اعضای اجلاس آستانه با تاکید بر اینکه هیچ راه حل نظامی برای درگیری سوریه وجود ندارد، بر عزم خود برای پیشبرد یک روند سیاسی باثبات و عملی به رهبری سازمان ملل متحد و تسهیل آن توسط سازمان ملل تاکید کردند. به گزارش خبر24، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا