شورای هماهنگی شیعیان

  • جلسه مهم هیئت هماهنگی شیعی عراق

    شورای هماهنگی شیعیان عراق امروز دوشنبه در منزل حیدر العبادی رئیس ائتلاف پیروزی عراق تشکیل جلسه می دهد. بغداد 24 امروز به نقل از بغداد گزارش داد که شورای هماهنگی شیعیان عراق روز دوشنبه در منزل حیدر العبادی، رئیس ائتلاف پیروزی عراق تشکیل جلسه خواهد داد. یک منبع وابسته به…

    مشاهده خبر »
  • جلسه مهم هیئت هماهنگی شیعی عراق

    شورای هماهنگی شیعیان عراق امروز دوشنبه در منزل حیدر العبادی رئیس ائتلاف پیروزی عراق تشکیل جلسه می دهد. بغداد 24 امروز به نقل از بغداد گزارش داد که شورای هماهنگی شیعیان عراق روز دوشنبه در منزل حیدر العبادی، رئیس ائتلاف پیروزی عراق تشکیل جلسه خواهد داد. یک منبع وابسته به…

    مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا