صادرات دارو

 • چالش های صادرات داروی ایرانی/ قوانین ضد صادرات دارو

  رئیس سابق سازمان غذا و دارو به ارزیابی مشکلات و چالش های پیش روی صادرات دارویی ایران پرداخته است. مهدی برصلحی، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان داروهای انسانی ایران در گفت و گو با خبر24 گفت: به دلیل شرایط اقتصادی کشور در سال 1400 شرایط سختی برای شرکت های دارویی…

  مشاهده خبر »
 • چالش های صادرات داروی ایرانی/ قوانین ضد صادرات دارو

  رئیس سابق سازمان غذا و دارو به ارزیابی مشکلات و چالش های پیش روی صادرات دارویی ایران پرداخته است. مهدی برصلحی، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان داروهای انسانی ایران در گفت و گو با خبر24 گفت: به دلیل شرایط اقتصادی کشور در سال 1400 شرایط سختی برای شرکت های دارویی…

  مشاهده خبر »
 • چالش های صادرات داروی ایرانی/ قوانین ضد صادرات دارو

  رئیس سابق سازمان غذا و دارو به ارزیابی مشکلات و چالش های پیش روی صادرات دارویی ایران پرداخته است. مهدی برسلحی از اعضای هیئت مدیره سندیکای صاحبان داروهای انسانی ایران در گفت و گو با خبر24 گفت: به دلیل شرایط اقتصادی کشور در سال 1400 شرایط سختی برای شرکت های…

  مشاهده خبر »
 • چالش های صادرات داروی ایرانی/ قوانین ضد صادرات دارو

  رئیس سابق سازمان غذا و دارو به ارزیابی مشکلات و چالش های پیش روی صادرات دارویی ایران پرداخته است. مهدی برسلحی عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان داروهای انسانی ایران در گفت و گو با خبر24 گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال 1400 شرایط سختی برای شرکت های…

  مشاهده خبر »
 • چالش های صادرات داروی ایرانی/ قوانین ضد صادرات دارو

  رئیس سابق سازمان غذا و دارو مشکلات و چالش های صادرات دارویی ایران را ارزیابی کرده است. مهدی برسلحی از اعضای هیئت مدیره سندیکای صاحبان داروهای انسانی ایران در گفت و گو با خبرنگار خبر24 گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال 1400 شرایط سختی برای شرکت های…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا