طالبان

 • وزیر حج و اوقاف دولت سابق افغانستان هم به کابل بازگشت

  کمیته ارتباط دولت موقت طالبان با مقامات افغان از بازگشت محمد صدیق شکری وزیر سابق حج و اوقاف افغانستان به کابل خبر داد. روزنامه «خبر 24» به نقل از خبرگزاری آناتولی نوشت: کمیته ارتباطی دولت موقت طالبان با شخصیت های افغان روز دوشنبه اعلام کرد که محمدصادق شکری وزیر سابق…

  مشاهده خبر »
 • وزیر حج و اوقاف دولت سابق افغانستان هم به کابل بازگشت

  کمیته ارتباط دولت موقت طالبان با مقامات افغان از بازگشت محمد صدیق شکری وزیر پیشین حج و اوقاف افغانستان به کابل خبر داد. روزنامه «خبر 24» به نقل از خبرگزاری آناتولی نوشت، کمیته ارتباطی دولت موقت طالبان با شخصیت های افغان روز دوشنبه اعلام کرد که «محمد صدیک شکری» وزیر…

  مشاهده خبر »
 • وزیر حج و اوقاف دولت سابق افغانستان هم به کابل بازگشت

  کمیته ارتباط دولت موقت طالبان با مقامات افغان از بازگشت محمد صدیق شکری وزیر پیشین حج و اوقاف افغانستان به کابل خبر داد. روزنامه «خبر 24» به نقل از خبرگزاری آناتولی نوشت، کمیته ارتباطی دولت موقت طالبان با شخصیت های افغان روز دوشنبه اعلام کرد که «محمد صدیک شکری» وزیر…

  مشاهده خبر »
 • وزیر حج و اوقاف دولت سابق افغانستان هم به کابل بازگشت

  کمیته ارتباط دولت موقت طالبان با مقامات افغان از بازگشت محمد صدیق شکری وزیر پیشین حج و اوقاف افغانستان به کابل خبر داد. روزنامه «خبر 24» به نقل از خبرگزاری آناتولی نوشت، کمیته ارتباطی دولت موقت طالبان با شخصیت های افغان روز دوشنبه اعلام کرد که «محمد صدیک شکری» وزیر…

  مشاهده خبر »
 • وزیر حج و اوقاف دولت سابق افغانستان هم به کابل بازگشت

  کمیته ارتباط دولت موقت طالبان با مقامات افغان از بازگشت محمد صدیق شکری وزیر پیشین حج و اوقاف افغانستان به کابل خبر داد. روزنامه «خبر 24» به نقل از خبرگزاری آناتولی نوشت، کمیته ارتباطی دولت موقت طالبان با شخصیت های افغان روز دوشنبه اعلام کرد که «محمد صدیک شکری» وزیر…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا