علی اصغر بیات

 • جزئیات جلسات افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

  رئیس شورای عالی بازنشستگان و مستمری بگیران کشور گفت: سازوکار افزایش حقوق سنواتی مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی از مفاد قانونی پیروی می کند. علی اصغر بیات در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری 24 اظهار داشت: چارچوب قانونی افزایش حقوق بازنشستگان و بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص است و…

  مشاهده خبر »
 • جزئیات جلسات افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

  رئیس شورای عالی بازنشستگان و مستمری بگیران کشور گفت: سازوکار افزایش حقوق سنواتی مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی از مفاد قانونی پیروی می کند. علی اصغر بیات در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری 24 اظهار کرد: چارچوب قانونی افزایش حقوق بازنشستگان و بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص است و…

  مشاهده خبر »
 • جزئیات جلسات افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

  رئیس شورای عالی بازنشستگان و مستمری بگیران کشور گفت: سازوکار افزایش حقوق سنواتی مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی از مفاد قانونی پیروی می کند. علی اصغر بیات در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری 24 اظهار داشت: چارچوب قانونی افزایش حقوق بازنشستگان و بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص است…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا