فرزندان

 • نوزادان و کودکان هم از عوارض طولانی کووید ۱۹ مصون نیستند

  مطالعه محققان نشان داد که تقریباً یک کودک از هر سه کودک 14 ساله یا کمتر که آزمایش کووید-19 مثبت بوده است، پس از دو ماه دچار نوسانات خلقی، مشکل در به خاطر سپردن یا تمرکز و بثورات پوستی می شود. به گزارش 24 نیوز به نقل از مدیسین نت،…

  مشاهده خبر »
 • نوزادان و کودکان هم از عوارض طولانی کووید ۱۹ مصون نیستند

  مطالعه محققان نشان داد که تقریباً یک کودک از هر سه کودک 14 ساله یا کمتر که آزمایش کووید-19 مثبت بوده است، پس از دو ماه دچار نوسانات خلقی، مشکل در به خاطر سپردن یا تمرکز و بثورات پوستی می شود. به گزارش 24 نیوز به نقل از مدیسین نت،…

  مشاهده خبر »
 • نوزادان و کودکان هم از عوارض طولانی کووید ۱۹ مصون نیستند

  مطالعه محققان نشان داد که تقریباً یک کودک از هر سه کودک 14 ساله یا کمتر که آزمایش کووید-19 مثبت بوده است، پس از دو ماه دچار نوسانات خلقی، مشکل در به خاطر سپردن یا تمرکز و بثورات پوستی می شود. به گزارش 24 نیوز به نقل از مدیسین نت،…

  مشاهده خبر »
 • کووید ۱۹ موجب بستری کودکان بیشتری در ICU شده است

  یک گزارش جدید نشان می دهد که احتمال بستری شدن کودکان مبتلا به کووید 19 در مراحل اولیه اپیدمی بیشتر از آنفولانزا است. محققان همچنین دریافتند کودکان مبتلا به کووید 19 نسبت به کودکان مبتلا به آنفولانزا زمان بیشتری را در بخش مراقبت‌های ویژه می‌گذرانند. به گفته محققان، احتمال ابتلای…

  مشاهده خبر »
 • کووید ۱۹ موجب بستری کودکان بیشتری در ICU شده است

  یک گزارش جدید نشان می دهد که احتمال بستری شدن کودکان مبتلا به کووید 19 در مراحل اولیه اپیدمی بیشتر از آنفولانزا است. محققان همچنین دریافتند کودکان مبتلا به کووید 19 نسبت به کودکان مبتلا به آنفولانزا زمان بیشتری را در بخش مراقبت‌های ویژه می‌گذرانند. به گفته محققان، احتمال ابتلای…

  مشاهده خبر »
 • کووید ۱۹ موجب بستری کودکان بیشتری در ICU شده است

  یک گزارش جدید نشان می دهد که احتمال بستری شدن کودکان مبتلا به کووید 19 در مراحل اولیه اپیدمی بیشتر از آنفولانزا است. محققان همچنین دریافتند کودکان مبتلا به کووید 19 نسبت به کودکان مبتلا به آنفولانزا زمان بیشتری را در بخش مراقبت‌های ویژه می‌گذرانند. به گفته محققان، احتمال ابتلای…

  مشاهده خبر »
 • کووید ۱۹ موجب بستری کودکان بیشتری در ICU شده است

  یک گزارش جدید نشان می دهد که احتمال بستری شدن کودکان مبتلا به کووید 19 در مراحل اولیه اپیدمی بیشتر از آنفولانزا است. محققان همچنین دریافتند کودکان مبتلا به کووید 19 نسبت به کودکان مبتلا به آنفولانزا زمان بیشتری را در بخش مراقبت‌های ویژه می‌گذرانند. به گفته محققان، احتمال ابتلای…

  مشاهده خبر »
 • کووید ۱۹ موجب بستری کودکان بیشتری در ICU شده است

  یک گزارش جدید نشان می دهد که احتمال بستری شدن کودکان مبتلا به کووید 19 در مراحل اولیه اپیدمی بیشتر از آنفولانزا است. محققان همچنین دریافتند کودکان مبتلا به کووید 19 نسبت به کودکان مبتلا به آنفولانزا زمان بیشتری را در بخش مراقبت‌های ویژه می‌گذرانند. به گفته محققان، احتمال ابتلای…

  مشاهده خبر »
 • کووید ۱۹ موجب بستری کودکان بیشتری در ICU شده است

  یک گزارش جدید نشان می دهد که احتمال بستری شدن کودکان مبتلا به کووید 19 در مراحل اولیه اپیدمی بیشتر از آنفولانزا است. محققان همچنین دریافتند کودکان مبتلا به کووید 19 نسبت به کودکان مبتلا به آنفولانزا زمان بیشتری را در بخش مراقبت‌های ویژه می‌گذرانند. به گفته محققان، احتمال ابتلای…

  مشاهده خبر »
 • کووید ۱۹ موجب بستری کودکان بیشتری در ICU شده است

  یک گزارش جدید نشان می دهد که احتمال بستری شدن کودکان مبتلا به کووید 19 در مراحل اولیه اپیدمی بیشتر از آنفولانزا است. محققان همچنین دریافتند کودکان مبتلا به کووید 19 نسبت به کودکان مبتلا به آنفولانزا زمان بیشتری را در بخش مراقبت‌های ویژه می‌گذرانند. به گفته محققان، احتمال ابتلای…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا