قانون اساسي

 • جذب نیروی امریه توسط وزارت کار و رفاه

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر دارد با رعایت تسهیلات مندرج در اصل 147 قانون اساسی، از توان علمی و تخصصی فارغ التحصیلان دانشگاهی در قالب انتصاب استفاده کند. به گزارش خبر24 به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل توسعه منابع انسانی در این…

  مشاهده خبر »
 • جذب نیروی امریه توسط وزارت کار و رفاه

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر دارد با رعایت تسهیلات مندرج در اصل 147 قانون اساسی، از توان علمی و تخصصی فارغ التحصیلان دانشگاهی در قالب انتصاب استفاده کند. به گزارش خبر24 به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل توسعه منابع انسانی این وزارتخانه…

  مشاهده خبر »
 • جذب نیروی امریه توسط وزارت کار و رفاه

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر دارد با رعایت تسهیلات مندرج در اصل 147 قانون اساسی، از توان علمی و تخصصی فارغ التحصیلان دانشگاهی در قالب انتصاب استفاده کند. به گزارش خبر24 به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل توسعه منابع انسانی در این…

  مشاهده خبر »
 • جذب نیروی امریه توسط وزارت کار و رفاه

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر دارد با توجه به امکانات پیش بینی شده در اصل 147 قانون اساسی، از توان علمی و تخصصی فارغ التحصیلان دانشگاهی در قالب انتصاب استفاده کند. به گزارش خبر24 به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل توسعه منابع…

  مشاهده خبر »
 • جذب نیروی امریه توسط وزارت کار و رفاه

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به توانمندی های مندرج در اصل 147 قانون اساسی در نظر دارد از توان علمی و تخصصی فارغ التحصیلان دانشگاهی در قالب انتصاب استفاده کند. به گزارش خبر24 به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این راستا اداره کل…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا