قطعنامه شورای امنیت

 • پاسخ قاطع ایران به قطعنامه آمریکایی آژانس

  سخنگوی وزارت امور خارجه به قطعنامه ضدایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش نشان داد. به گزارش خبر24، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به قطعنامه ضدایرانی آژانس بین المللی انرژی اتمی در توییتی نوشت: آمریکا و سه کشور اروپایی بر اساس محاسبات غلط و اطلاعات…

  مشاهده خبر »
 • پاسخ قاطع ایران به قطعنامه آمریکایی آژانس

  سخنگوی وزارت امور خارجه به قطعنامه ضدایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش نشان داد. به گزارش خبر24، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به قطعنامه ضدایرانی آژانس بین المللی انرژی اتمی در توییتی نوشت: آمریکا و سه کشور اروپایی بر اساس محاسبات غلط و اطلاعات…

  مشاهده خبر »
 • پاسخ قاطع ایران به قطعنامه آمریکایی آژانس

  سخنگوی وزارت امور خارجه به قطعنامه ضدایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش نشان داد. به گزارش خبر24، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به قطعنامه ضدایرانی آژانس بین المللی انرژی اتمی در توییتی نوشت: آمریکا و سه کشور اروپایی بر اساس محاسبات غلط و اطلاعات…

  مشاهده خبر »
 • پاسخ قاطع ایران به قطعنامه آمریکایی آژانس

  سخنگوی وزارت امور خارجه به قطعنامه ضدایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش نشان داد. به گزارش خبر24، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به قطعنامه ضدایرانی آژانس بین المللی انرژی اتمی در توئیتی نوشت: آمریکا و سه کشور اروپایی در تلاش هستند تا بر اساس…

  مشاهده خبر »
 • پاسخ قاطع ایران به قطعنامه آمریکایی آژانس

  سخنگوی وزارت امور خارجه به قطعنامه ضدایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش نشان داد. به گزارش خبر24، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به قطعنامه ضدایرانی آژانس بین المللی انرژی اتمی در توئیتی نوشت: آمریکا و سه کشور اروپایی در تلاش هستند تا بر اساس…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا