لیبی

 • آمریکا نسبت به سفر به ایران هشدار داد

  وزارت خارجه آمریکا نسبت به سفر به لیبی و ایران هشدار سطح 4 صادر کرده است. به گزارش وب سایت وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن با صدور بیانیه ای نسبت به سفر به ایران هشدار داد و این هشدار را در کنار کشورهایی مانند لیبی در رتبه چهارم قرار داد. در…

  مشاهده خبر »
 • آمریکا نسبت به سفر به ایران هشدار داد

  وزارت خارجه آمریکا نسبت به سفر به لیبی و ایران هشدار سطح 4 صادر کرده است. به گزارش وب سایت وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن با صدور بیانیه ای نسبت به سفر به ایران هشدار داد و این هشدار را در کنار کشورهایی مانند لیبی در رتبه چهارم قرار داد. در…

  مشاهده خبر »
 • آمریکا نسبت به سفر به ایران هشدار داد

  وزارت خارجه آمریکا نسبت به سفر به لیبی و ایران هشدار سطح 4 صادر کرده است. به گزارش وب سایت وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن با صدور بیانیه ای نسبت به سفر به ایران هشدار داد و این هشدار را در کنار کشورهایی مانند لیبی در رتبه چهارم قرار داد. در…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا