محسن زنگنه

  • کلیات طرح «مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی» تصویب شد

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح مدیریت یکپارچه ملی را تقدیم کلیات و با اطلاعات آن موافقت کردند. به گزارش خبر24، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 7 فروردین ماه) با تصویب کلیات طرح «مدیریت یکپارچه ملی داده و اطلاعات» موافقت کردند. الحیان: سیستم های پراکنده نیاز…

    مشاهده خبر »
  • کلیات طرح «مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی» تصویب شد

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح مدیریت یکپارچه ملی را به ژنرال ها دادند و در مورد اطلاعات آن موافقت کردند. به گزارش خبر24، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 7 فروردین ماه) با تصویب کلیات طرح «مدیریت یکپارچه ملی داده و اطلاعات» موافقت کردند. الحیان: سیستم…

    مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا