مسکن

 • جهش ساخت و ساز و کاهش نرخ مسکن در سال جدید

  دبیرکل شورای شهرداران پایتخت های ایران: انجمن در نظر دارد با همکاری دولت ساخت و ساز را در شهرهای مختلف توسعه دهد و وضعیت مسکن با مشارکت مردم و مردم رو به بهبود است. مردم. مردم دولت.” به گزارش خبر24 به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای…

  مشاهده خبر »
 • جهش ساخت و ساز و کاهش نرخ مسکن در سال جدید

  دبیرکل شورای شهرداران پایتخت های ایران: انجمن در نظر دارد با همکاری دولت ساخت و ساز را در شهرهای مختلف توسعه دهد و وضعیت مسکن با مشارکت مردم و مردم رو به بهبود است. مردم. مردم دولت.” به گزارش خبر24 به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای…

  مشاهده خبر »
 • جهش ساخت و ساز و کاهش نرخ مسکن در سال جدید

  دبیرکل شورای شهرداران پایتخت های ایران: انجمن در نظر دارد با همکاری دولت ساخت و ساز را در شهرهای مختلف توسعه دهد و وضعیت مسکن با مشارکت مردم و مردم رو به بهبود است. مردم. مردم دولت.” به گزارش خبر24 به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای…

  مشاهده خبر »
 • جهش ساخت و ساز و کاهش نرخ مسکن در سال جدید

  دبیرکل شورای شهرداران پایتخت های ایران: مجمع در نظر دارد با همکاری دولت ساخت و ساز را در شهرهای مختلف توسعه دهد و وضعیت مسکن با مشارکت مردم و مردم رو به بهبود است. مردم. مردم دولت.” به گزارش خبر24 به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای…

  مشاهده خبر »
 • جهش ساخت و ساز و کاهش نرخ مسکن در سال جدید

  دبیرکل شورای شهرداران پایتخت های ایران: در مجمع برنامه ریزی هایی برای توسعه ساخت و ساز در شهرهای مختلف با همکاری دولت و شاهد بهبود وضعیت مسکن با مشارکت مردم و مردم است. مردم. مردم دولت.” به گزارش خبر24 به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای شهرداران…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا