مصرف برق

 • افزایش ۹۰۰ مگاواتی مصرف برق نسبت به روز گذشته

  ساعت 12 امروز چهارشنبه مصرف برق در کشور نسبت به ساعت مشابه دیروز 900 مگاوات افزایش یافت. به گزارش خبر24 به نقل از شرکت مدیریت شبکه برق ایران، مازیار جمشیدی مدیر دفتر بهره برداری و پایش شبکه برق کشور افزود: تا بعدازظهر امروز حدود 64 هزار و 980 مگاوات برق…

  مشاهده خبر »
 • افزایش ۹۰۰ مگاواتی مصرف برق نسبت به روز گذشته

  ساعت 12 امروز چهارشنبه مصرف برق در کشور نسبت به ساعت مشابه دیروز 900 مگاوات افزایش یافت. به گزارش خبر24 به نقل از شرکت مدیریت شبکه برق ایران، مازیار جمشیدی مدیر دفتر بهره برداری و پایش شبکه برق کشور افزود: تا بعدازظهر امروز حدود 64 هزار و 980 مگاوات برق…

  مشاهده خبر »
 • فرار از خاموشی‌ها با اصلاح الگوی مصرف برق

  کشور برای رسیدن به خودکفایی در تامین برق نیاز به اصلاح الگوی مصرف دارد. با این حال تهران شلوغ ترین مرکز استان است و بیش از 65 درصد جمعیت پایتخت بکر هستند. به گزارش نیوز24، با نزدیک شدن به تابستان و افزایش شدید مصرف انرژی، بیم از سرگیری خاموشی ها…

  مشاهده خبر »
 • فرار از خاموشی‌ها با اصلاح الگوی مصرف برق

  کشور برای رسیدن به خودکفایی در تامین برق نیاز به اصلاح الگوی مصرف دارد. با این حال تهران شلوغ ترین مرکز استان است و بیش از 65 درصد جمعیت پایتخت بکر هستند. به گزارش نیوز24، با نزدیک شدن به تابستان و افزایش شدید مصرف انرژی، بیم از سرگیری خاموشی ها…

  مشاهده خبر »
 • فرار از خاموشی‌ها با اصلاح الگوی مصرف برق

  کشور برای رسیدن به خودکفایی در تامین برق نیاز به اصلاح الگوی مصرف دارد. با این حال تهران شلوغ ترین مرکز استان است و بیش از 65 درصد جمعیت پایتخت بکر هستند. به گزارش نیوز24، با نزدیک شدن به تابستان و افزایش شدید مصرف انرژی، بیم از سرگیری خاموشی ها…

  مشاهده خبر »
 • فرار از خاموشی‌ها با اصلاح الگوی مصرف برق

  کشور برای رسیدن به خودکفایی در تامین برق نیاز به اصلاح الگوی مصرف دارد. با این حال تهران شلوغ ترین مرکز استان است و بیش از 65 درصد جمعیت پایتخت مورد بهره برداری قرار نمی گیرند. به گزارش نیوز24، با نزدیک شدن به فصل تابستان و افزایش شدید مصرف انرژی،…

  مشاهده خبر »
 • فرار از خاموشی‌ها با اصلاح الگوی مصرف برق

  کشور برای رسیدن به خودکفایی در تامین برق نیاز به اصلاح الگوی مصرف دارد. با این حال تهران شلوغ ترین مرکز استان است و بیش از 65 درصد جمعیت پایتخت مورد بهره برداری قرار نمی گیرند. به گزارش نیوز24، با نزدیک شدن به فصل تابستان و افزایش شدید مصرف انرژی،…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا