منابع آب

 • ذخایر آب به ۲۷ میلیارد متر مکعب رسید

  آمار منابع آب نشان می دهد که تا 7 خرداد ماه حجم کل مخازن آب سدهای کشور حدود 27 میلیارد و 60 میلیون متر مکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6 درصد کاهش داشته است. به گزارش خبر24 به نقل از شرکت مدیریت منابع آب، فیروز قاسم…

  مشاهده خبر »
 • ذخایر آب به ۲۷ میلیارد متر مکعب رسید

  آمار منابع آب نشان می دهد که تا 7 خرداد ماه حجم کل مخازن آب سدهای کشور حدود 27 میلیارد و 60 میلیون متر مکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6 درصد کاهش داشته است. به گزارش خبر24 به نقل از شرکت مدیریت منابع آب، فیروز قاسم…

  مشاهده خبر »
 • ذخایر آب به ۲۷ میلیارد متر مکعب رسید

  آمار منابع آب نشان می دهد که تا 7 خرداد ماه حجم کل مخازن آب سدهای کشور حدود 27 میلیارد و 60 میلیون متر مکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6 درصد کاهش داشته است. به گزارش خبر24 به نقل از شرکت مدیریت منابع آب، فیروز قاسم…

  مشاهده خبر »
 • ذخایر آب به ۲۷ میلیارد متر مکعب رسید

  آمار منابع آب نشان می دهد که تا 7 خرداد ماه حجم کل مخازن آب سدهای کشور حدود 27 میلیارد و 60 میلیون متر مکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6 درصد کاهش داشته است. به گزارش خبر24 به نقل از شرکت مدیریت منابع آب، فیروز قاسم…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا