نهاد حقوقی و قضایی مجلس

  • طرح مجلس برای رفع انحصار از وکالت

    نماینده مقام قضایی و قانونی در مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب اصلاح قانون استفاده از نمایندگان قانونی در برخی دستگاه ها در مجلس شورای اسلامی منجر به رفع انحصار قانونی می شود. حسینعلی حاجی الدلجانی درباره وضعیت اخیر طرح اصلاح قانون استفاده از نمایندگان قانونی توسط برخی دستگاه ها گفت:…

    مشاهده خبر »
  • طرح مجلس برای رفع انحصار از وکالت

    نماینده مقام قضایی و قانونی در مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب اصلاح قانون استفاده از نمایندگان قانونی در برخی دستگاه ها در مجلس شورای اسلامی منجر به رفع انحصار قانونی می شود. حسینعلی حاجی الدلجانی درباره وضعیت اخیر طرح اصلاح قانون استفاده از نمایندگان قانونی توسط برخی دستگاه ها گفت:…

    مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا