نیروی دریایی ارتش

 • نشست هم‌اندیشی امیر ایرانی با مشاوران جوان برگزار شد

  شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش با مستشاران جوان دیداری دوستانه داشت. به گزارش خبر24، نشست دوستانه با امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش با مشاوران جوانان، دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، دانشمندان مرکز آموزش نیروی دریایی رشت و منگل و دانشجویان دانشگاه علوم دریایی برگزار…

  مشاهده خبر »
 • نشست هم‌اندیشی امیر ایرانی با مشاوران جوان برگزار شد

  شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش با مستشاران جوان دیداری دوستانه داشت. به گزارش خبر24، دیداری دوستانه با امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش با مشاوران جوانان، دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، دانشمندان مرکز آموزش نیروی دریایی رشت و منگل و دانشجویان نیروی دریایی ارتش برگزار…

  مشاهده خبر »
 • نشست هم‌اندیشی امیر ایرانی با مشاوران جوان برگزار شد

  شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش با مستشاران جوان دیداری دوستانه داشت. به گزارش خبر24، دیداری دوستانه با امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش با مشاوران جوانان، دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، دانشمندان مرکز آموزش نیروی دریایی رشت و منگل و دانشجویان نیروی دریایی ارتش برگزار…

  مشاهده خبر »
 • نشست هم‌اندیشی امیر ایرانی با مشاوران جوان برگزار شد

  شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش با مستشاران جوان دیداری دوستانه داشت. به گزارش خبر24، دیداری دوستانه با امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش با مشاوران جوانان، دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، دانشمندان مرکز آموزش نیروی دریایی رشت و منگل و دانشجویان نیروی دریایی ارتش برگزار…

  مشاهده خبر »
 • نشست هم‌اندیشی امیر ایرانی با مشاوران جوان برگزار شد

  شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش با مستشاران جوان دیداری دوستانه داشت. به گزارش خبر24، دیدار دوستانه با امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش با مشاوران جوانان، دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، دانشمندان مراکز آموزش نیروی دریایی رشت و منگل و دانشجویان دانشگاه علوم دریایی برگزار…

  مشاهده خبر »
 • نشست هم‌اندیشی امیر ایرانی با مشاوران جوان برگزار شد

  شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش با مستشاران جوان دیداری دوستانه داشت. به گزارش خبر24، دیدار دوستانه با امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش با مشاوران جوانان، دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، دانشمندان مراکز آموزش نیروی دریایی رشت و منگل و دانشجویان دانشگاه علوم دریایی برگزار…

  مشاهده خبر »
 • نشست هم‌اندیشی امیر ایرانی با مشاوران جوان برگزار شد

  شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش با مستشاران جوان دیداری دوستانه داشت. به گزارش خبر24، دیدار دوستانه با امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش با مشاوران جوانان، دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، دانشمندان مراکز آموزش نیروی دریایی رشت و منگل و دانشجویان دانشگاه علوم دریایی برگزار…

  مشاهده خبر »
 • نشست هم‌اندیشی امیر ایرانی با مشاوران جوان برگزار شد

  شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش با مستشاران جوان دیداری دوستانه داشت. به گزارش خبر24، دیدار دوستانه با امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش با مشاوران جوانان، دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، دانشمندان مراکز آموزش نیروی دریایی رشت و منگل و دانشجویان دانشگاه علوم دریایی برگزار…

  مشاهده خبر »
 • نشست هم‌اندیشی امیر ایرانی با مشاوران جوان برگزار شد

  دیدار صمیمانه شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش با مستشاران جوان برگزار شد. به گزارش خبر24، دیدار دوستانه با امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش با مشاوران جوانان، دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، دانشمندان مراکز آموزش نیروی دریایی رشت و منگل و دانشجویان نیروی دریایی ارتش…

  مشاهده خبر »
 • نیروی دریایی ارتش در بالاترین سطح آمادگی و توان رزمی قرار دارد

  فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی ارتش امروز از نظر آمادگی و توان رزمی در سطح بالایی قرار دارد. به گزارش خبر24، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشیه بازدید از دوازدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریایی گفت: زیردریایی ها از بالاترین سطح فناوری برخوردارند و…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا