نیروی دریایی

 • نیروی دریایی ارتش در بالاترین سطح آمادگی و توان رزمی قرار دارد

  فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی ارتش امروز از نظر آمادگی و توان رزمی در سطح بالایی قرار دارد. به گزارش خبر24، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشیه بازدید از دوازدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریایی گفت: زیردریایی ها از بالاترین سطح فناوری برخوردارند و…

  مشاهده خبر »
 • نیروی دریایی ارتش در بالاترین سطح آمادگی و توان رزمی قرار دارد

  فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی ارتش امروز از نظر آمادگی و توان رزمی در سطح بالایی قرار دارد. به گزارش خبر24، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشیه بازدید از دوازدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریایی گفت: زیردریایی ها از بالاترین سطح فناوری برخوردارند و…

  مشاهده خبر »
 • نیروی دریایی ارتش در بالاترین سطح آمادگی و توان رزمی قرار دارد

  فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی ارتش امروز از نظر آمادگی و توان رزمی در سطح بالایی قرار دارد. به گزارش خبر24، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشیه بازدید از دوازدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریایی گفت: زیردریایی ها از بالاترین سطح فناوری برخوردارند و…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا