هادی طحان تمیز

 • قالیباف «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» را ابلاغ کرد

  و رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور «قانون تسهیل صدور مجوزهای تجاری» را ابلاغ کرد. به گزارش خبر24، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، «قانون تسهیل صدور مجوزهای تجاری» را ابلاغ کرد. گفتنی است، هادی طحنظیف…

  مشاهده خبر »
 • قالیباف «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» را ابلاغ کرد

  و رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور «قانون تسهیل صدور مجوزهای تجاری» را ابلاغ کرد. به گزارش خبر24، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، «قانون تسهیل صدور مجوزهای تجاری» را ابلاغ کرد. گفتنی است، هادی طحنظیف…

  مشاهده خبر »
 • قالیباف «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» را ابلاغ کرد

  رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور «قانون تسهیل در صدور مجوزهای تجاری» را ابلاغ کرد. به گزارش خبر24، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور «قانون تسهیل صدور مجوزهای تجاری» را ابلاغ کرد. گفتنی است، هادی…

  مشاهده خبر »
 • قالیباف «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» را ابلاغ کرد

  رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور «قانون تسهیل در صدور مجوزهای تجاری» را ابلاغ کرد. به گزارش خبر24، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور «قانون تسهیل صدور مجوزهای تجاری» را ابلاغ کرد. گفتنی است، هادی…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا