هاکی روی یخ

 • همایش خانواده هاکی روی یخ ایران برگزار شد

  تیم های ملی هاکی روی یخ در هر سنی در یک همایش دستاوردهای دو سال گذشته را جشن گرفتند. به گزارش پایگاه خبری ۲۴، بازیکنان هاکی روی یخ امروز چهارشنبه ۱۰ تیرماه در کافه صادقی در اینترنشنال آیس باکس گرد هم آمدند تا موفقیت سال گذشته در این رشته را…

  مشاهده خبر »
 • همایش خانواده هاکی روی یخ ایران برگزار شد

  تیم های ملی هاکی روی یخ در هر سنی در یک همایش دستاوردهای دو سال گذشته را جشن گرفتند. به گزارش پایگاه خبری ۲۴، بازیکنان هاکی روی یخ امروز چهارشنبه ۱۰ تیرماه در کافه صادقی در اینترنشنال آیس باکس گرد هم آمدند تا موفقیت سال گذشته در این رشته را…

  مشاهده خبر »
 • همایش خانواده هاکی روی یخ ایران برگزار شد

  تیم های ملی هاکی روی یخ در هر سنی در یک همایش دستاوردهای دو سال گذشته را جشن گرفتند. به گزارش پایگاه خبری 24، بازیکنان هاکی روی یخ امروز چهارشنبه 13 تیرماه در کافه صادقی در محل آیس باکس بین المللی گرد هم آمدند تا موفقیت سال گذشته در این…

  مشاهده خبر »
 • همایش خانواده هاکی روی یخ ایران برگزار شد

  تیم های ملی هاکی روی یخ در هر سنی در یک همایش دستاوردهای دو سال گذشته را جشن گرفتند. به گزارش پایگاه خبری 24، بازیکنان هاکی روی یخ امروز چهارشنبه 10 تیرماه در کافه صادقی در محل آیس باکس بین المللی گرد هم آمدند تا موفقیت سال گذشته خود را…

  مشاهده خبر »
 • همایش خانواده هاکی روی یخ ایران برگزار شد

  تیم های ملی هاکی روی یخ در هر سنی در یک همایش دستاوردهای دو سال گذشته را جشن گرفتند. به گزارش پایگاه خبری 24، بازیکنان هاکی روی یخ کشور امروز چهارشنبه 10 تیرماه در کافه صادقی در پیست بین المللی آیس باکس گرد هم آمدند تا موفقیت یک سال گذشته…

  مشاهده خبر »
 • همایش خانواده هاکی روی یخ ایران برگزار شد

  تیم های ملی هاکی روی یخ در هر سنی در یک همایش دستاوردهای دو سال گذشته را جشن گرفتند. به گزارش پایگاه خبری ۲۴، بازیکنان هاکی روی یخ امروز چهارشنبه ۱۰ تیرماه در کافه صادقی روی آیس باکس بین المللی گرد هم آمدند تا موفقیت سال گذشته در این رشته…

  مشاهده خبر »
 • همایش خانواده هاکی روی یخ ایران برگزار شد

  تیم های ملی هاکی روی یخ در هر سنی در یک همایش دستاوردهای دو سال گذشته را جشن گرفتند. به گزارش پایگاه خبری 24 ، بازیکنان هاکی روی یخ کشور امروز چهارشنبه 10 تیرماه در کافه صادقی در پیست بین المللی «آیس باکس» گرد هم آمدند تا موفقیت سال گذشته…

  مشاهده خبر »
 • همایش خانواده هاکی روی یخ ایران برگزار شد

  تیم های ملی هاکی روی یخ در هر سنی در یک همایش دستاوردهای دو سال گذشته را جشن گرفتند. به گزارش پایگاه خبری 24 ، بازیکنان هاکی روی یخ کشور امروز چهارشنبه 10 تیرماه در کافه صادقی در پیست بین المللی «آیس باکس» گرد هم آمدند تا موفقیت سال گذشته…

  مشاهده خبر »
 • همایش خانواده هاکی روی یخ ایران برگزار شد

  تیم های ملی هاکی روی یخ در هر سنی در یک همایش دستاوردهای دو سال گذشته را جشن گرفتند. به گزارش پایگاه خبری ۲۴، بازیکنان هاکی روی یخ کشور امروز چهارشنبه ۱۰ تیرماه در کافه صدکی در پیست بین المللی «یخ باکس» گرد هم آمدند تا موفقیت های سال گذشته…

  مشاهده خبر »
 • همایش خانواده هاکی روی یخ ایران برگزار شد

  تیم های ملی هاکی روی یخ در هر سنی در یک همایش دستاوردهای دو سال گذشته را جشن گرفتند. به گزارش پایگاه خبری ۲۴، بازیکنان هاکی روی یخ کشور امروز چهارشنبه ۱۰ تیرماه در کافه صدکی در پیست بین المللی «یخ باکس» گرد هم آمدند تا موفقیت های سال گذشته…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا