ویتنام

 • آمریکا به شکست سیاسی و نظامی از ایران عادت کرده‌ است

  سخنگوی دولت گفت: اگر آمریکا و دیگر مخالفان مردم ایران عبرت بگیرند، به شکست سیاسی و نظامی سال‌ها پیش ایران عادت خواهند کرد. به گزارش خبر24، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در یادداشتی با عنوان «از شکست در صحرا تا شکست تحریم ها» نوشت: ماموریت کارتر نجات گروگان ها بود…

  مشاهده خبر »
 • آمریکا به شکست سیاسی و نظامی از ایران عادت کرده‌ است

  سخنگوی دولت گفت: اگر آمریکا و دیگر مخالفان مردم ایران عبرت بگیرند، به شکست سیاسی و نظامی سال‌ها پیش ایران عادت خواهند کرد. به گزارش خبر24، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در یادداشتی با عنوان «از شکست در صحرا تا شکست تحریم ها» نوشت: ماموریت کارتر نجات گروگان ها بود…

  مشاهده خبر »
 • آمریکا به شکست سیاسی و نظامی از ایران عادت کرده‌ است

  سخنگوی دولت گفت: آمریکا و دیگر مخالفان مردم ایران اگر عبرت بگیرند سال ها پیش به شکست سیاسی و نظامی ایران عادت کردند. به گزارش خبر24، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در یادداشتی با عنوان «از شکست در صحرا تا شکست تحریم ها» نوشت: ماموریت کارتر برای نجات گروگان ها…

  مشاهده خبر »
 • عملکرد سرمربی ایرانی نظر مدیران ورزش اندونزی را تغییر داد!

  عملکرد تیم ملی فوتسال اندونزی در حضور سرمربی ایرانی باعث بررسی و تغییر نظر مدیران ورزشی این کشور در مسابقات قهرمانی جنوب شرق آسیا شد. به گزارش پایگاه خبری 24، ویتنام کمتر از یک ماه دیگر میزبان مسابقات قهرمانی ورزش جنوب شرق آسیا خواهد بود. اندونزی نیز در رشته های…

  مشاهده خبر »
 • عملکرد سرمربی ایرانی نظر مدیران ورزش اندونزی را تغییر داد!

  عملکرد تیم ملی فوتسال اندونزی در حضور سرمربی ایرانی باعث بررسی و تغییر نظر مدیران ورزشی این کشور در مسابقات قهرمانی جنوب شرق آسیا شد. به گزارش پایگاه خبری 24، ویتنام کمتر از یک ماه دیگر میزبان مسابقات قهرمانی ورزش جنوب شرق آسیا خواهد بود. اندونزی نیز در رشته های…

  مشاهده خبر »
 • عملکرد سرمربی ایرانی نظر مدیران ورزش اندونزی را تغییر داد!

  عملکرد تیم ملی فوتسال اندونزی در حضور سرمربی ایرانی باعث بررسی و تغییر نظر مدیران ورزشی این کشور در مسابقات قهرمانی جنوب شرق آسیا شد. به گزارش پایگاه خبری 24، ویتنام کمتر از یک ماه دیگر میزبان مسابقات قهرمانی ورزش جنوب شرق آسیا خواهد بود. اندونزی نیز در رشته های…

  مشاهده خبر »
 • عملکرد سرمربی ایرانی نظر مدیران ورزش اندونزی را تغییر داد!

  عملکرد تیم ملی فوتسال اندونزی در حضور سرمربی ایرانی باعث بررسی و تغییر نظر مدیران ورزشی این کشور در مسابقات قهرمانی جنوب شرق آسیا شد. به گزارش پایگاه خبری 24، ویتنام کمتر از یک ماه دیگر میزبان مسابقات قهرمانی ورزش جنوب شرق آسیا خواهد بود. اندونزی نیز در رشته های…

  مشاهده خبر »
دکمه بازگشت به بالا